Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
11/2 Tisdag Kristus och lagen (Stott) PDF Skriv ut E-post
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.
Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.

Matteus 5:17
 

Folk blev imponerade av Jesu auktoritet. ”Vad är detta?” frågade de. ”En ny lära!” De undrade i synnerhet vad förhållandet var mellan hans auktoritet och auktoriteten i Guds lag.

På denna fråga, uttalad eller outtalad, gav Jesus ett tydligt svar. Han hade inte kommit för att upphäva Gamla testamentet utan för att uppfylla det, det vill säga fullborda det, lyda det och ge det en rätt tolkning, eftersom det gäller för alla tider. Därför är en stor människa i Guds rike den som lever efter lagen. Jesus sa vidare: ”Om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket” (Matt 5:20). De skriftlärda och fariséerna var nämligen de mest rättfärdiga människorna på jorden. Enligt deras beräkningar innehöll Gamla testamentet 248 positiva och 365 negativa bud, och de hävdade att de hållit dem alla. Hur skulle Jesu lärjungar kunna bli mer rättfärdiga än de mest rättfärdiga människorna på jorden? Gåtan är inte svår att lösa. Den kristnes rättfärdighet överträffar fariséernas, eftersom den går djupare; det är en hjärtats rättfärdighet.

Resten av Matteus 5 består av sex parallella stycken där vart och ett är en så kallad antites med samma inledning: ”Ni har hört att det blev sagt...Men jag säger er.” Med vem jämför Jesus sig? Många bibelkommentatorer har hävdat att Jesus jämför sig med Mose. Så är det definitivt inte, av åtminstone två skäl.
För det första använder Jesus uttrycket ”Det står skrivet” när han citerar Skriften. ”Det blev sagt” syftar på en muntlig tradition och inte det skrivna Ordet.
För det andra har Jesus just med bestämdhet slagit fast Skriftens eviga giltighet (Matt 5:17-18), och därför vore det inkonsekvent om han i nästa andetag motsade Skriften och därmed sig själv. Nej, han bejakade Skriften genom att framhålla dess auktoritet och ge den dess rätta tolkning, vilket vi ska få se i morgon.

Läs vidare: Matteus 5:17-20 

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk