Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu
14/2 Onsdag - Diskussionen angående sabbaten (Stott) PDF Skriv ut E-post
Sabbaten blev till för människan och inte människan för
sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.

Markus 2:27-28


Den fjärde diskussionen mellan Jesus och de religiösa ledarna gällde sabbaten och vad som var tillåtet och otillåtet att göra på den dagen. Markus återger två händelser som båda inträffade på sabbaten.

Den första ägde rum invid ett sädesfält, där Jesus tillät sina lärjungar att plocka och äta av axen medan de gick. Lagen förbjöd allt skördearbete på sabbaten (2 Mos 34:21); den muntliga traditionen jämställde plockning med skördearbete, och därför gjorde lärjungarna (enligt de skriftlärde) sig skyldiga till ett allvarligt lagbrott. Men Jesus hänvisade också till Skriften. Han påminde dem om den gången när David och hans kamrater var hungriga och åt av det heliga brödet i tabernaklet, som var avsett enbart för prästerna. Men Skriften fördömde dem inte, vilket visar att Skriften var mindre sträng i sin tillämpning än vad de skriftlärda var. Jesus sammanfattade sitt svar med den viktiga sentensen att ”sabbaten blev till för människan [det vill säga för att glädja oss] och inte människan för sabbaten” och att han själv var ”herre också över sabbaten”, eftersom han ägde auktoritet att rätt uttolka den.

Den andra händelsen ägde rum i synagogan, där Jesus på sabbaten helade en man med förtvinad hand. Han sa åt mannen att ställa sig inför hela församlingen. Sedan frågade han de närvarande: ”Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda?” (Mark 3:4). Inget svar, för det låg mer bakom Jesu fråga än vad som märktes på ytan. Han avslöjade deras hyckleri. För medan Jesu avsikt var att göra gott och bota på sabbaten, var dessa fariséer fulla av onda tankar och, skriver Markus, ”började överlägga...om hur de skulle röja Jesus ur vägen” (Mark 3:6).

När vi blickar tillbaka på denna serie om fyra mini-diskussioner eller konfliktsituationer som Markus har sammanställt, ser vi att de inte bara har bevarat värdefull Jesus-undervisning, utan också skildrar Jesus i hans överlägsenhet. Vi ser honom som Människosonen med auktoritet att förlåta synd, som våra själars läkare, som brudgummen som gläder sina gäster och som Herre också över sabbaten.


Läs vidare: Markus 2:23-3:6

 

GENOM BIBELN DAG FÖR DAG - Utgiven på Bornelings Förlag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 
< Föregående   Nästa >