Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
SABBATEN PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Lars Enarson   
2016-04-14

"HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: HERRENS högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider. Under sex dagar skall arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. Det är HERRENS sabbat, var ni än bor." (3 Mos 23:1-3)

Sabbaten är den första av Herrens högtider som beskrivs i 3 Mos 23:1-3. Den utgör en sammanfattning av alla högtiderna som vi kan fira varje vecka. Den Evige älskar fester och högtider. Guds rike liknas vid en stor festmåltid. Vid en sabbatsmåltid hos en farisé liknade Jeshua (Jesus) sabbatsmåltiden vid en bröllopsmåltid (Luk 14:8). En av de närvarande sa till honom: "Salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike." (v. 15)

Denna festmåltid i Guds rike som kommer att hållas i Jerusalem beskrivs i t ex Jesaja 25:6, "HERREN Sebaot skall på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, med bästa vin, väl klarat." Vilken sabbatsmåltid det ska bli! Jeshua sa: "Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket." (Matt 8:11). I denna festmåltid hör vi som inympats från nationerna i Israel hemma.

Sabbaten ser alltså fram emot den stora festmåltiden i Guds rike, vilket är vad hösthögtiderna pekar fram emot. Samtidigt är också sabbaten en påminnelse om frälsningen, friheten från slaveriet, vilket är huvudtemat för vårhögtiderna. I 5 Mos 5:15 står det: ”Kom ihåg att du var en slav i Egyptens land, och att HERREN, din Gud, har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm. Därför har HERREN, din Gud, befallt dig att hålla sabbatsdagen.”

På detta sätt sammanfattar alltså sabbaten alla de övriga högtiderna. Det är den första och viktigaste av alla HERRENS högtider som vi kan fira varje vecka till HERRENS ära.

Sabbaten redan från skapelsen

Sabbaten instiftades redan i samband med skapelsen innan Lagen blev given på Sinai berg.

"Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort." (1 Mos 2:1-3)

Innan uttåget ur Egypten nämns, emellertid, ingenting mer om sabbaten. Det visar oss frälsningens nödvändighet för att kunna komma in i den vila som sabbaten handlar om. Utan frälsning, ingen sabbat.

Sabbaten är ett av de tio budorden som handlar om hur Gud fastställt att hans folk ska förhålla sig till honom och umgås med honom. Det har att göra med vår gudsrelation, att älska HERREN av hela vårt hjärta. En dag i veckan är avskild enbart för honom. ”Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete.” (5 Mos 5:13-14) Detta är en av Guds skapelseordningar för människan som han har fastställt.

Sabbatsbudet är det längsta av de tio buden. Jeshua bekräftade att detta gäller alla människor: "Sabbaten blev gjord för människan." (Mark 2:27) Judarna talar om sabbaten som en drottning. Precis som Gud såg att det inte var gott för mannen att vara ensam och gav honom en hustru så är sabbaten en Guds gåva till alla människor. Vi gör väl i att inte förkasta den gåvan.

Jesus förklarade att Människosonen är Herre också över sabbaten (v. 28). Det är hans dag på ett speciellt sätt. I Jes 58:13-14 kallas Sabbaten för "[Herrens] heliga dag". Jeshua tyckte speciellt om att bota de sjuka på sabbaten. Det är en dag av upprättelse, helande och smörjelse. I Guds rike då den stora sabbatsdagen bryter in kommer alla att bli upprättade och helade. Vi får gå in i en försmak av detta redan nu.

Psalm 92 är en psalm för sabbatsdagen. Vers 10 – 11 säger: "Ty se, dina fiender, HERRE, se, dina fiender förgås, alla ogärningsmän skingras. Men mitt horn gör du högt som vildoxens, jag övergjuts med frisk olja." Sabbaten är en dag då vi får ny kraft och färsk smörjelse. Sabbatsdagen är en skugga av det goda som kommer och som vi har i honom, se Kol 2:16-17. Apostlagärningarna 3:19 – 20 beskriver den kommande sabbaten i Guds rike som "tider av vederkvickelse".

Sabbaten påminner oss varje vecka om den frid som vi redan nu äger genom Messias, se Rom 5:1, Kol 1:20 och Heb 4:1-10. Den påminner oss både om alltings skapelse, om befrielsen från träldomshuset i Egypten och slaveriet under syndens och Satans makt och om det kommande himmelriket på jorden. Det får vi fira i tro redan nu på ett speciellt sätt under sabbaten.

Det finns mycket starka löften förknippade med att fira sabbaten, se t ex Jes 58:13-14 samt Jes 56:4-8. I det senare avsnittet ser vi återigen att sabbaten gäller för alla människor, inte bara judarna. Jesus höll sabbaten som vi ser i Lukas 4:16: "På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften." Sabbaten har aldrig förändrats eller tagits bort.

De första troende fortsatte att fira sabbaten i flera hundra år innan så småningom den romerska kyrkan ersatte sabbaten med söndagen. Här är ett upplysande citat från slutet av 300-talet eller början av 400-talet, skrivet av en författare vid namn Sokrates Scholasticus från Konstantinopel.

"För även om nästan alla församlingar utöver världen firar de heliga mysterierna [Herrens måltid] på Sabbaten varje vecka, så vägrar de kristna i Alexandria och Rom, på grund av en gammal tradition, att göra detta." (Ecclesiastical History, Socrates, translated by Henri de Valois and Edward Walford, London, 1853, Book 5, ch. 22, p. 289)

När de som förespråkar söndagsfirande hävdar att “redan under det andra århundradet” (alltså ett helt århundrade efter pingstdagen!) så började de kristna att fira söndag, så är det en sanning med modfikation. Detta handlar då i första hand om Rom och Alexandria, men inte om de övriga församlingarna. Där fortsatte man alltså att fira sabbat i minst 300 år.

Bibeln själv förespråkar aldrig något annat än sabbatsfirande på den sjunde dagen och de allra flesta kristna höll fast vid sabbatsfirandet i flera århundraden innan antijudiskheten tog överhanden och söndagen påbjöds officiellt som kyrkans nya heliga dag, utan något uttalat stöd för detta i Skriften.

Vi lever nu i tider av upprättelse i väntan på Messias ankomst. Då kommer ju mänskliga traditioner och påfund att upphöra och alla folk, inte bara judarna, kommer att hålla sig till Herrens kalender och fira sabbat.

"Ty liksom de nya himlarna och den nya jorden, som jag skapar, blir bestående inför mig, så skall er avkomma och ert namn bestå, säger HERREN. Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor komma och tillbe inför mig, säger HERREN." (Jes 66:22-23)

Senast uppdaterad ( 2016-11-18 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk