Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
7c. Vad är avsikten med paradiset? PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Följdfrågor   
2016-03-30

Greger Andersson:

Det finns så vitt jag vet inget i bibeltexterna som stöder (8a). Mormonerna hänvisar visserligen till 1 Kor 15:29 och talar om att man kan döpa sig för de döda, men det är de ensamma om.

Det finns två teologiska problem med frågorna 8a-c. För det första finns en stor diskussion om människan ö h t lever i någon typ av väntrum innan uppståndelsen eller inte. Denna diskussion hänger samman med att man är osäker på om tanken på en odödlig själ/ande är biblisk eller platonsk. De som driver en holistisk syn menar att människan inte har en evig själ. När hon är död är hon alltså död och hon uppstår först på domens dag. Då uppstår hon som hel människa, dvs. med sin kropp. Det skulle innebära att allt tal om dödsrike etc. är metaforiskt. Om man tänker sig att det finns ett väntrum blir frågan vad som finns där, är det bara ”själar”? Den andra teologiska frågan är kopplad till skärseldsdiskussionen (se t ex 1 Petr 3-4), dvs. om människor kan agera, fatta beslut, etc även efter döden. Detta säger texterna ytterst lite om.

Senast uppdaterad ( 2016-04-18 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk