Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Andens gåvor - Söndagen före pingst Årg2 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Anna Sophia Bonde   

En del karismatiska sammanhang har missbrukat Andens gåvor. Det har kommit att handla om makt istället för tjänst. Människor har blivit förvirrade, blivit svikna, farit illa. Det är sådana avarter som gör att andra kyrkor inte talar så mycket om Andens gåvor.

Men att det händer att folk kör bil vårdslöst, att de till och med orsakar olyckor hindrar ju inte de flesta av oss från att ta vår egen bil och använda den. Inte heller ska sådana avarter som det karismatiska partiet i Korint, som Paulus diskuterar med, eller andra märkligheter vi känner till hindra oss från att be om mer Ande i vårt liv och i vårt hjärta.

Anden, berättar Bibeln, är Hjälparen. Varför är det viktigt att be och längta efter Hjälparen?

1. vi läser i 5 Mos idag om hur Mose gör en överlämning till Josua. Han är den andlige far som Josua behöver för att kunna fullgöra det uppdrag Gud gett honom. När vi ber och längtar efter mer av den Helige Ande i vårt liv och i vår församlings liv så formar Gud oss till andliga mödrar och fäder för nya generationer. Det är motpolen till arvsynd – vi för vidare Guds löften och Guds välsignelse när vi själva tar emot och lever i dem. När det är verkligt för oss blir det också verkligt för barnen och ungdomarna.

2. Hjälparen ingjuter nytt mod. Var inte rädd! Tappa inte modet! Säger Mose till Josua, inför alla. När vi står där och ska korsa floden, gå in i det där landet, som visserligen ser härligt och underbart ut men som också är befolkat av jättar – och vi bävar när vi ser de där jättarna. Vi är genast beredda att nöja oss med mindre än det Gud påstår att Han vill ge.

När spejarna kommer tillbaka och berättar vad de sett då säger folket: nänänä, det där ska vi inte ge oss in i. Ni är tokiga om ni går in där! Då säger Josua: vad mig och min familj anbelangar så vill vi tjäna Herren. Alltså, hur läskigt det än ser ut, där framöver. Han litar på Mose och han litar på Guds löften. Han har lärt sig att känna igen Herrens röst.

Det är precis som Paulus skriver till församlingen i Rom: om Gud är på vår sida – vem kan stå emot oss? Han går både före och efter och bredvid oss. Inte ens i döden viker Han undan. Han är med i allt. Hjälparen ingjuter nytt mod: var inte rädd! Tappa inte modet!

3. Att ta Hjälparen på allvar är att alltmer få en sann syn på min egen natur och mina egna möjligheter, och att våga se allvaret i existensen. Om ingenting spelade någon roll, om alla blev saliga på sin tro, eller sin brist på tro, om alla vägar bar till himlen – ja, då behöver vi varken Jesus eller Hjälparen. 

Men bönen om Helig Ande fostrar mig i ödmjukhet, lär mig att hur smart jag än ibland tycker att jag är  – så är det til syvende og sidst inte det som kommer att frälsa mig. Jag kan inte, oavsett vilka förmågor jag har, frälsa mig själv, fixa mig själv evigt liv.

Somliga menar att det finns ett drag av självförakt hos kristna. Att man liksom gottar sig i hur svag man är, jämfört med Jeeeeesus. Att det är löjligt och osunt. Men det som Paulus upptäckte var något annat: när jag är svag, då är jag stark för då är Kristus stark i mig. Vi behöver inte tänka att Gud är den store framgångsteologen som älskar vår tjusiga yta, våra framgångar, vår begåvning. Utan när vi lämnar oss i Hans händer så kan Han göra något bra också av det som vi inte tycker är något värt. Ja, också det som vi skäms för får vi ge till Honom. Allt det vi misslyckats med får vi ge till Honom. När vi är svaga då är Han stark och då, genom att öppna hjärtat, får vi del av Hans oöverskådliga rikedomar.

Hjälparen manar mig att inte tappa modet så att jag får för mig att det inte spelar någon roll vilken väg jag går. Manar mig att gå i riktning mot Faderns kärlek, den kärlek som är anledningen att jag alls finns till. Manar mig att be för min omgivning. Manar mig stundtals också till nöd över den värld och den kyrka som är likgiltig inför synden. Han vet vad världen behöver. Han vet vad kyrkan behöver. Han vet vad du och jag behöver. Kom, Helig Ande!

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk