Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
DET OSYRADE BRÖDETS HÖGTID PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Lars Enarson   
2016-08-10

"Detta är HERRENS högtider, de heliga sammankomster som ni skall utlysa på bestämda tider: I första månaden, vid aftontiden på fjortonde dagen i månaden, är HERRENS påsk. Och på femtonde dagen i samma månad är HERRENS osyrade bröds högtid. Då skall ni äta osyrat bröd i sju dagar. På den första dagen skall ni hålla en helig sammankomst. Ni skall då inte utföra något arbete. Och ni skall offra eldsoffer åt HERREN i sju dagar. På sjunde dagen skall ni åter hålla en helig sammankomst, och då skall ni inte utföra något arbete." (3 Mos 23:4-8)

Den andra av HERRENS högtider är Det Osyrade Brödets Högtid. Påskhögtiden varar enbart en dag, men den följs omedelbart utav Det Osyrade Brödets Högtid som varar i sju dagar. På "dagen efter sabbaten" under dessa sju dagar inträffar Förstlingskärvens högtid.

Eftersom alla dessa tre HERRENS högtider inträffar utan uppehåll under sammanlagt åtta dagar så kallas hela denna period idag bland judar för Pesach, Påsken eller Påskens åtta dagar. I evangelierna kallas hela denna period både för Påsken och Det Osyrade Brödets Högtid som vi ser i Lukas 22:1 och 7. "Det osyrade brödets högtid som kallas påsk var nu nära... Så kom den dag i det osyrade brödets högtid, när påskalammen skulle slaktas."

Jeshua dog på den fjortonde dagen i den första månaden på den bibliska kalendern. Som vi nämnt tidigare så Paulus skrev (bör vara så skrev Paulus) i 1 Korintierbrevet 15:1-4 att grunden för vår tro är inte enbart att Jeshua dog för våra synder och uppstod igen på tredje dagen, utan att han gjorde detta "enligt Skrifterna". Vi har sett att det var exakt på den fastställda tiden på HERRENS kalender, exakt klockan tre på eftermiddagen då påskalammet slaktades i Templet, som Jesus gav sitt liv som Guds Lamm som borttager världens synd.

Det Osyrade Brödets Högtid, som börjar direkt efter Påsken, visar oss hur Jeshua bar bort våra synder i sin kropp så att vi kan bli rättfärdiga inför Gud. Jäst, eller syrat, är en symbol på synden och dess nedbrytande inflytande. De glada nyheterna är att Messias Jeshua tog vår synd på sig när han dog.

"Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg." (1 Kor 5:7-8)

Det Osyrade Brödets Högtid varar i sju dagar. Under dessa sju dagar har Gud befallt Israel att äta bröd utan jäst. "Och på femtonde dagen i samma månad är HERRENS osyrade bröds högtid. Då skall ni äta osyrat bröd i sju dagar." (3 Mos 23:6) Att äta bröd utan jäst är en påminnelse under varje måltid i sju dagar att Jeshua har tagit våra synder på sig och gett oss hans rättfärdighet. Precis som Paulus skriver i Första Korintierbrevet så har vi blivit osyrade. Aposteln Petrus förklarar samma sak i sitt första brev,

"Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten." (1 Pet 2:24)

Vilket underbart firande i sju dagar!

Precis som Jeshua blev lagd i en grav när Det Osyrade Brödets Högtid började, så har vi dött med Messias. Vårt gamla liv har begravts med honom så att vi kan "leva det nya livet" genom honom.

"Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans.

Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus." (Rom 6:1-11)

Under Det Osyrade Brödets Högtid påminns vi om dessa underbara sanningar under sju dagar. Vår gamla människa har blivit korsfäst med Messias så att vi kan leva för rättfärdigheten. Vi är i honom rättfärdiga inför Gud.

"Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd [ett syndoffer], för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud." (2 Kor 5:21)

Förstlingskärvens högtid

Påskhögtiden handlar om hur Jeshua dog för våra synder som Guds Lamm. Det osyrade Brödets Högtid handlar om hur vi har dött från synden och blivit rättfärdiga inför Gud. Våra gamla människa, vår gamla natur, dog med Messias och har blivit begravd.

På dagen efter sabbaten under Det Osyrade Brödets Högtid uppstod Jeshua som förstlingen från de döda. Det var exakt då som Förstlingskärvens högtid inträffade då Översteprästen viftade förstlingskärven inför HERRENS ansikte för att göra folket välbehagliga inför HERREN.

"HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven skall han vifta inför HERRENS ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den." (3 Mos 23:9-11)

Exakt enligt den mönsterbild som Gud givit i högtiderna, läser vi i evangelierna att det var på "dagen efter Sabbaten" som Jeshua blev uppväckt från de döda. Det inträffade exakt samma dag som förstlingskärven viftades inför HERRENS ansikte i Templet!

"Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten, och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sade till kvinnorna: 'Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg!'" (Matt 28:1-6)

Det står skrivet i 3 Mosebok 23:11: "Den kärven skall han vifta inför HERRENS ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga."  Genom Jeshua uppståndelseliv är vi välbehagliga inför Gud! Det står skrivet i Romarbrevet 5:10

"Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade."

Halleluja! Jeshua var vetekornet som föll i jorden och dog för att det skulle bli en stor skörd.

"Jesus svarade: 'Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt.'" (Joh 12:23-24)

1 Korintierbrevet 15 är det kapitel i Bibeln som speciellt handlar om uppståndelsen från de döda. Det står skrivet i verserna 19-23

"Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom."

Vid Messias ankomst kommer även vi att få våra förhärligade uppståndelsekroppar precis som Jeshua. "Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig." (Fil 3:20-21)

"När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: 'Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.'" (Upp 1:17-18)

Vi behöver förbereda oss

Gud har gett oss HERRENS högtider som förberedelser och påminnelser om vår stora frälsning. De är avskilda sammankomster för Guds folk med mycket firande och glädje inför Herren. Men innan vi kan fira måste vi förbereda oss genom omvändelse och bättring.

Herrens befallning till Israel är mycket strikt när det gäller att allt syrat. "I sju dagar skall ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen skall ni skaffa bort all surdeg ur era hus. Ty var och en som äter något syrat, från den första dagen till den sjunde, skall utrotas ur Israel." (2 Mos.12:15) "Under de sju dagarna skall man äta osyrat bröd. Inget syrat skall man då se hos dig och det får inte finnas surdeg hos dig någonstans i landet." (2 Mos.13:7).

Precis som varje judiskt hem därför förbereds inför påskhögtiden genom en ordentlig och mycket noggrann vårstädning då allt syrat rensas ut så behöver vi förbereda oss genom en andlig vårstädning för dessa högtider. Vi behöver rannsaka våra liv för att se om det finns något av "elakhetens och ondskans surdeg" i våra liv från gamla förorätter från bröder och systrar som vi inte förlåtit. Förlåtelse är ingen valfrihet det är en nödvändighet att vi förlåter andra precis som Gud har förlåtit oss. Om vi inte förlåtit kommer Gud inte heller att förlåta oss.

Sammanhanget i Första Korintierbrevet visar oss också hur viktigt det är att det inte finns någon sexuell orenhet, avgudadyrkan, girighet eller orena begär i våra liv. Låt oss rensa ut den gamla surdegen och bli en ren osyrad deg tillsammans!

Precis som Lövhyddofesten förbereds genom fyrtio dagar av omvändelse så läses den sista dagen före påsken avsnittet från Malaki 3:1-5 i varje synagoga.

"Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger HERREN Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa. Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret. Han skall rena Levi söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram åt HERREN en offergåva i rättfärdighet. Då skall offergåvorna från Juda och Jerusalem behaga HERREN som i forna dagar och gångna år. Jag skall komma till er och hålla dom. Jag skall snabbt träda upp som vittne mot trollkarlar och äktenskapsbrytare, mot dem som svär falskt, mot dem som undanhåller arbetaren hans lön och förtrycker änkan  och den faderlöse, mot dem som vränger rätten för främlingen och inte fruktar mig, säger HERREN Sebaot."

Varje påsk ber det judiska folket att Gud ska sända Elia med Messias Davids Son. Elias tjänst handlar om bättring och omvändelse. Han trädde fram inför allt folket och sa:

"Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom." (1 Kon 18:21)

Likaså skrev Paulus,

"Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en skall pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren, för att vi inte skall bli fördömda tillsammans med världen." (1 Kor 11:27-32)

Vi behöver förbereda våra hjärtan för att kunna fira HERRENS högtider och hans stora och underbara frälsning genom Messias.

Senast uppdaterad ( 2016-11-18 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk