Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
FÖRSONINGSDAGEN PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Lars Enarson   
2016-11-18

Tio dagar efter Basunhögtiden infaller nästa högtid på HERRENS kalender – Försoningsdagen. "Och HERREN talade till Mose. Han sade: Men på tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen. Då skall ni hålla en helig sammankomst, och ni skall fasta och offra eldsoffer åt HERREN." (3 Mos. 23:26-27)

Jesus kommer att återvända på Basunhögtiden eller Trumpetfesten för att döma världen med rättfärdighet. De tio nästföljande dagarna fram till Försoningsdagen kallas bland judarna för de "Högheliga dagarna" eller "Dagarna av bävan". De är en förebild för den period då jorden kommer att renas med eld. Det står i 2 Tess 1:8 att Messias kommer tillbaka "i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium." "Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva." (1 Kor. 3:13)

Petrus skriver också: "Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda." (2 Petr. 3:7)

Under de Högheliga dagarna kommer Guds domar och vredesskålar som vi läser om i Uppenbarelseboken att utgjutas över jorden. Rabbinerna lär att vid Basunhögtiden, som ju också kallas för Domens dag, öppnas tre böcker i himmelen. Den första boken är Livets bok där alla står uppskrivna som redan gjort bättring. I den andra boken finns sådana uppskrivna som förhärdat sig och kommer att drabbas av Guds dom. I den tredje boken finns namnen på sådana som ännu inte gjort bättring, men som inte heller förhärdat sig. Under de tio Högheliga dagarna får de en sista möjlighet att omvända sig.

De som står skrivna i Livets bok är de som är redo för uppryckandet vid Messias ankomst under Basunhögtiden. De som redan dött i Messias uppstår i härlighet och de som lever vid hans ankomst kommer att förvandlas i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. "Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren." (1 Joh 3:2-3)

De som förhärdat sig kommer att drabbas av Guds dom. De som inte förhärdat sig får en sista möjlighet att göra bättring. Sakarja talar om att de som överlevt domarna kommer att samlas i Jerusalem för att fira lövhyddohögtiden. "Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden." (Sak 14:16) Vi ser också från Uppenbarelseboken 9:20-21 att Guds syfte med domarna är att människor ska omvända sig.

"De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder."

Senare läser vi dock: "I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen. De övriga greps av skräck och ärade himlens Gud." (Upp 11:14)

Försoningsdagen, Yom Kippur, markerar slutpunkten på denna period av dom och rening av jorden. Det är viktigt att komma ihåg att Försoningsdagen i första hand handlar om reningen av tabernaklet/templet från effekten av folkets kollektiva synd. "En gång om året skall Aron bringa försoning för altarets horn. Med blod från försoningssyndoffret skall han en gång om året bringa försoning för det, släkte efter släkte. Det är högheligt för HERREN." (2 Mos 30:10) Man kan säga att om påsken i första hand handlar om individuell frälsning, "att varje hushåll får ett lamm" (2 Mos 12:3), så handlar Försoningsdagen främst om en kollektiv frälsning och en rening av gudstjänsten från folkets synd.

Det sista som händer under Försoningsdagen är att översteprästen kommer ut ur det Allra Heligaste för att välsigna folket. Det talar om den händelse då Jeshua gör sitt fysiska intåg i Jerusalem för att välsigna sitt folk med frälsning. Det står i Hebréerbrevet 9:28: "så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder [påsken], och han skall en andra gång träda fram [försoningsdagen], inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom." "Ty jag säger er [Jerusalem]: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn." (Matt 23:39) Sakarja 3:9 utlovar: "Och jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag."

Fem dagar därefter när succan (lövhyddan) är färdig, kommer Messias att börja regera från Jerusalem vid Lövhyddofesten. Då börjar den sista avslutande och stora festen i Guds rike. "Jag säger er: Många skall komma från öster och väster [uppryckandet] och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket." (Matt 8:11)

"HERREN Sebaot skall på detta berg [i Jerusalem] göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, med bästa vin, väl klarat. Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat. På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är HERREN som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning." (Jes 25:6-9)

Mitt emellan Basunhögtiden (uppryckandet) och Lövhyddohögtiden (upprättandet av Guds rike över hela jorden utifrån Jerusalem) kommer Försoningsdagen, den allvarligaste dagen på hela året. Det är den enda av högtiderna som inte är en fest utan en fasta. Paulus skrev till Timoteus, "du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus." (2 Tim. 3:15) Undervisningen om högtiderna "skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss". (1 Kor 10:11)

Försoningsdagen har blivit given till oss för att vi ska förstå allvaret i Petrus ord: "Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren?" (1 Pet 4:17-18) Det är en dag då vi under fasta ropar till Gud som David gjorde: "Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen." (Ps 139:23-24)

Försoningsdagen avslutar egentligen en period på 40 dagar av omvändelse som börjar den första dagen i sjätte månaden i samband med att man börjar blåsa i shofar varje morgon i synagogorna. Jag tror att Kyrkans tradition av lent 40 dagar före påsk kommer härifrån. Jag tror det är viktigt att vi kommer in i det bibliska mönstret igen utifrån Försoningsdagen kopplat till Messias återkomst. Försoningen är redan vunnen (påsken) men vi behöver omvända oss för att vara redo inför hans återkomst.

Vi behöver påminna oss om vårt stora hopp under Basunhögtiden. Men vi måste också gå igenom Försoningsdagens allvar för att kunna fira den stora glädjen under Lövhyddofesten.

"'Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.' Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sade till mig: 'Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.' Och han tillade: 'Dessa Guds ord är sanna.'" (Upp 19:6-9)

Jag har i en ytlig översikt bara snuddat lite, lite grann vid den fantastiska undervisning om vår frälsning som vi har i HERRENS högtider. Jag uppmuntrar alla att under Andens ledning studera vidare på egen hand. För ett antal år sedan fick jag just under fastan på Försoningsdagen en oerhörd nöd över att kunskapen om dessa högtider med dess viktiga lärdomar inte finns hos dagens kristna. De flesta har inte ens en aning om vad det handlar om. Hur ska vi kunna klara oss om vi inte tar vara på den undervisning som Gud har gett oss? Och högtiderna utgör ju ändå bara en sjättedel av denna undervisning i Lagen/Torahn om vår stora frälsning.

"Men onda människor och bedragare skall göra framsteg - till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men ...du känner från barndomen [från din uppväxt i synagogan] de heliga Skrifterna [Lagen, Profeterna och Skrifterna] som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus." (2 Tim. 3:13, 15)

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk