Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Herren är upphöjd - Fjärde sönd e tref Årg 3 PDF Skriv ut E-post


Herren är upphöjd över alla folk, högre än himlen når hans härlighet.

Vem är som Herren, vår Gud, han som tronar så högt, han som ser så djupt ner – vem i himlen, vem på jorden?

 

Jag drabbades denna morgon i slutet av juni av denna proklamation.

Gud är suverän, outstanding, eller som psalmisten uttrycker det: upphöjd.

 

I en annan psalm beskrivs hur folk och nationer larmar och domderar, medan Gud, den Högste, distanserat ser ner på eländet och högmodet.

Gud kommer att döma världen med rättfärdighet, med sanning och rätt. Allt måste underordna sig hans majestät.

 

När temat denna söndag är ”Att inte döma” så gäller det oss. Vår främsta kallelse är inte att döma, utan att älska Gud och hela hans skapelse, alla varelser, goda som onda. Den franske filosofen Voltaire sa raljerande: ”Det är Guds yrke att förlåta”. Om så, ingår det också i Guds ansvar att döma världen, utifrån sin kärlek till alla drabbade, allt drabbat. Utifrån detta kan vi lämna åt Gud att rensa bort ogräset från vetet. Suverän som han är, om än långmodig, blir det till full belåtenhet när den nya dagen gryr. Under tiden får vi vara ljus i världen, men lämna domen och dömandet åt Gud när vi ropar: Kom Herre Jesus!

 

Peter Artman

 
Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk