Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
VAR FÖRUTSEENDE! 9 söndagen efter Trefaldighet: goda förvaltare, 3 årg. 2017 PDF Skriv ut E-post

Var förutseende nog att göra förberedelser för framtiden medan du har möjlighet till det. Detta är liknelsens poäng i Luk 16:1-13, och den gäller både i världsligt och andligt liv. Denna poäng ställdes förvaltaren inför med hotet om avsked från sin tjänst.

Men vad är det han gör egentligen? På flera ställen i GT finns uttryckliga förbud mot att ta ränta av sitt eget folk (t.ex. 5 Mos 23:19). Många affärsmän "rundade" detta förbud på Jesu tid genom att i princip göra så att låta förvaltaren på lånesumman lägga en extra kostnad som motsvarade räntebeloppet för den tid lånet tecknades på. Det var denna extra kostnad som förvaltaren i Jesu liknelse skrev av, och därmed blev affärskontrakten i överensstämmelse med Mose lag.

Det enda förvaltarens herre kunde göra var att acceptera det som skett och berömma den avskedade förvaltaren för att han hade räddat kontrakten.

I andligt avseende är det vi som är förvaltare av Guds nåd i dess många former (1 Pet 4:9), de olika rikedomar Gud i skapelsen har anförtrott oss med och det andliga livets rikedomar och hemligheter som han anförtrott oss genom Jesu död och uppståndelse, genom dopet och tron på Kristus.

Liksom för förvaltaren i liknelsen vet vi att vår tid som förvaltare är begränsad, och därför är det viktigt att vi under den tid som står oss till förfogande är trogna och hederliga i både smått och stort så att vi kan bli anförtrodda det som har verkligt värde och få det som är menat att tillhöra oss i evigheten.

Känns detta tungt? Icke desto mindre är det vad Gud förväntar sig av sina barn och det är detta förvaltarskap vi ska redovisa på den yttersta dagen. Domen är ofrånkomlig.

Därför behöver vi Jesus. Genom sin död har han tagit på sig straffet för vår misslyckade förvaltning och dött med den i vårt ställe. Genom sin uppståndelse har han segrat över döden och lever idag och alla dagar som den perfekte förvaltaren av Guds mångfaldiga nåd. Han erbjuder oss att gå in i hans förvaltande, ledda av den helige Ande. I Kristus är vi rättfärdiga, gjorda rättfärdiga genom blodet på korset.

Det finns ingen annan som erbjuder oss en sådan väg framåt. Alla andra vägar är på olika sätt återvändsgränder. Därför finns det ingen annan herre som är värd att tjäna och hålla fast vid än Jesus Kristus.

    Staffan Fredin

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk