Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Att älska Sverige tillbaka till Gud Vandringsstig 28 Rom 5:13-17 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2017-11-28

Vandringsstig 28:


Vi är ett i Kristus.

Kom helige Ande …


Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte

där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose

också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan

som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma.

Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de

många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer

Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas

nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kom gåvan som följd av

en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse.

Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser

och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden

fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte

de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva

regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.

Rom 5:13–17

Egentligen behövdes inte någon lag som skulle kunna avslöja synden. Lagen kom ju inte förrän med Mose. Det som skiljer oss från Gud är inte bara den medvetna olydnaden. Vi föds med en inneboende egoism, en synd vi ärvt, ett gift som bryter ned oss och dödar oss.

Eller en annan bild: Vi har tillsammans hamnat på en öde ö. Syndens sund är så brett att vi inte kan ta oss över till fastlandet på egen hand.

Men när lagen sedan kom genom Mose, så var inte detta för att vi skulle bli rättfärdiga och hitta en rätt färd över syndens sund. Lagen gav oss ljus över vårt tillstånd. Lagen låter oss se hur små och hjälplösa vi är och hur mycket vi behöver ett ingripande från Gud för att vi skulle kunna räddas.

Och Gud griper in. Jesus som var hos Gud, stiger ner i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud (Sv Ps 62:2). Han blir lydig intill döden. Han vrider följderna av vår olydnad till en seger.

Denna seger blir en bro över syndens sund. Bron ser ut som ett kors. Den lodräta bjälken är bropelaren. Den vågräta är vägen. Korset hjälper oss att hitta en rätt färd genom alla synder och svårigheter. På andra stranden hittar vi ett nytt liv ty vi mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva och vi får regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.

Adam gör med sitt liv A-tecknet. Jesus gör med sitt liv V-tecknet. Läs Fil 2:5–11.

Lägg märke till minustecknet i Atecknet. Jag slår in på livets minussida när jag gör som Adam. Lägg märke till plustecknet i Vtecknet. Jesus föder in något nytt. Han lider fram det nya livet. När hans säd kommer in i oss föds vi på nytt. I Kristus finns nu en ny mänsklighet. Tillsammans med varandra blir vi nu en kropp med honom. Där blir lovsången stark då alla tungor bekänner Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är HERREN (Fil 2:11).

… så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd.

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du läst.

 Image

 

Senast uppdaterad ( 2018-10-22 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk