Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vägledning

Bönehjälp

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Jesu undervisnng (Matt 6:5-13) PDF Skriv ut E-post

När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.

Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull.

Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

Så skall ni be:

Illustratör: Berit Simonsson OAS Rörelsen

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.

Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

 
< Föregående

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vägledning

Bönehjälp

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk