Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Att älska Sverige tillbaka till Gud Vandringsstig 64 Rom 10:14-17 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2018-08-14

Vandringsstig 64:


Bibellyssning.

Kom helige Ande…


Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till

tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört?

Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle

några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet:

Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.

Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem

trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan

i kraft av Kristi ord.

Rom 10:14–17

Budskapet måste höras. Ja, ständigt på nytt höras. Ty om budskapet endast var ett meddelande om tankar eller regler, hade det räckt att höra det en gång. Men budskapet kan inte höras om ingen förkunnar det. Och ingen kan förkunna det om han inte blivit utsänd att förkunna det.

När budskapet om Jesus förkunnas är Jesus själv med i detta budskap. En ström av liv är på väg mot oss genom detta ord. Och han som genom sitt ord är i rörelse mot oss, han sätter oss i rörelse mot varandra. Och mot den värld han älskat intill döden på ett kors. Ja, livet från Jesus förmedlas till oss genom att ordet om Jesus förkunnas. Detta liv gör oss levande.

Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Paulus citerar Jesaja (läs 52:7–10). Och de som hörde Paulus citera detta ord var så bibelkunniga att de genast kopplade på vad Jesaja talade om. Tillsammans med Jesaja hör de budbärarens steg när han kommer över bergen. Stegen är ljuvliga. Budbäraren ropar ut goda nyheter om seger, räddning, tröst. Ruinerna skall brista ut i jubel. Allt som ser ut som nederlag och krasch får inte sista ordet. Herren vänder tillbaka. Han tröstar, friköper sitt folk och visar sin makt. Och det är detta som sker varje gång ordet om Jesus förkunnas.

Ni kommer ihåg berättelsen om den rike mannen och Lasaros (Luk 16:19–31). När den rike mannen hamnar i dödsriket får han en sådan nöd för sina bröder på jorden. Han ber Abraham varna dem så att de kunde komma till omtanke. Ge dem något bevis som skakar om dem. Om någon uppstår från de döda omvänder de sig, föreslår den rike mannen. Abraham svarar: De har Mose och profeterna. Dem må de lyssna till. Nej, säger den rike mannen, ge dem något bevis. Skicka Lasaros till dem. De får då se någon som uppstått från de döda. Då kommer de att bli övertygade. Men Abraham svarar att det räcker med Bibeln.

Vad viktigt det är att komma inom hörhåll för Ordet. Det som kommer in genom örat når djupare än det som kommer genom ögat. Ögat ger en ytlig tro. Jesus talar ju om det: Ni vill bara se tecken och under. Den tro som kommer genom ögat, når inte djupt. Men varje ord som hörs är som ett frö, det är laddat med ande och liv, med glädje och kraft. När Ordet som sås ut vattnas med bön, då händer det något: i hjärtats mylla gror det. De slår rötter, växer, blommar, doftar, ger frukt …

Några veckor efter det att Jesus berättar denna liknelse om Lasaros uppväcker Jesus en man från de döda. Hans namn var detsamma som tiggarens. Han hette Lasaros. Men det underliga med detta under inträffar att människor inte prisade Gud för det eller kom till tro. Nej, sa de: Låt oss döda Jesus eftersom han uppväckte Lasaros (Joh 11:53). Och låt oss döda Lasaros också (Joh 12:10). Det gåtfulla inträffade då. Och det inträffar nu. Vad då? Jo, alla ville inte lyda evangeliet. Och Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Orsaken till att människor idag inte tror vår predikan kan vara två:

1. Kärlekens Gud kan inte tvinga någon att tro. ”Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga ’ja’ till Gud och säga ’nej’” (Sv Ps 289:1).

2. Allt som sägs från våra predikstolar är inte predikan. Kanske bara lite mänskligt prat eller kvasipsykologiskt snusförnuft. Predikan saknar sting och must och kraft. Men tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. När predikan bygger på vad Jesus sagt och gjort, får predikan kraft att bygga upp.

Stanna till, tänk, tala med Gud om detta som du nu läst.

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk