Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Att älska Sverige tillbaka till Gud Vandring 69 Rom 11:25-32 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2018-09-14

Vandringsstig 69:


Himmelsk hemlighet

avslöjas.

Kom helige Ande …


Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni

inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit

över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna

i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli

frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och

skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara mitt

förbund med dem, när jag tar bort deras synder.

I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga

om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och

sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud,

men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu

också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den

barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under

olydnaden för att sedan förbarma sig över alla.

Rom 11:25–32

Paulus har nu en hemlighet, som han vill att vi ska lyssna till. Han säger att han berättar den för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva. Vi kan ha för låga tankar om oss själva. De har vi fått av Jante. Men vi kan också ha för höga tankar om oss. Vi kan låta Andens vind blåsa inåt så att vi blir upblåsta som ballonger som seglar uppåt i hög färd. Hög färd blir högfärd. Där uppe ser vi ned på andra, kanske föraktar, bedömer och dömer.

Här varnar Paulus oss för att se ned på Israel. Förstockelse har ju drabbat dem. Men när vi ser och tycker att andra människor gör en massa fel, hjälper vi dem inte med att sitta där uppe och se ned på dem. Vi ska i stället sätta oss nedanför dem och ropa uppåt mot vår himmelske Fader att sända Jesus och Anden för att hjälpa dem till rätta.

När vi ser uppåt öppnas himmelens hemligheter för oss.

Hela Israel skall bli frälst.

Förstockelse har drabbat en del av Israel. Men den har ett slut. Israel får vänta till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Förstockelsen är något övergående. Den skall vara endast så länge världsmissionens tid varar. När evangeliet nått ut till alla länder och alla som vill ta emot gör det, då kommer slutakten. Då skall det bli som profeterna sagt att då kommer en frälsningens tid för hela Israel. Då ska Gud gripa in på nytt och handla med sitt folk Israel. Då är det inte längre fråga om en kvarleva utan det gäller hela Israel. Paulus citerar ett löfte som Gud låtit Jesaja förmedla (Jes 27:9 och 59:20f): Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. Det är, säger Paulus, att så skall hela Israel bli frälst.

Guds fiende är Guds älskade?

Paulus har fått insikt i Guds hemligheter. Det som ser så gåtfullt ut får sin förklaring. Judarna, Guds älskade problembarn, är ett gåtfullt folk. De är både Guds fiende och Guds älskade. De är Guds fiende. Varför? De förkastar evangeliet. De vänder ryggen åt en hand som sträcks ut för att rädda dem. Men Gud vrider deras otro till välsignelse för oss. Det sker för er skull. När de förkastar evangeliet, kommer det så mycket förr till hedningarna.

De är Guds älskade. Det är de för fädernas skull, säger Paulus. De löften Gud för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun (Luk 1:70), de står kvar, ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Löftena ska gå i uppfyllelse då hela Israel får komma hem.

Alla fångar släpps fria.

Hedningarna har varit olydiga. Judarna har varit olydiga. Alla har syndat. Alla har blivit fängelsekunder hos den makt som heter Olydnaden. Det märkliga är att det var Gud som kastade dem i detta fängelse. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden. Varför? för att sedan förbarma sig över alla, då vi får se hur alla fångar släpps fria!!!!

Nu ser vi mycket tydligare det som Paulus skrev om i början av sitt brev: Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem (Rom 3:21–24).

Stanna till, tänk, tala med Gud om detta som du nu läst.


Senast uppdaterad ( 2018-09-14 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk