Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Att älska Sverige tillbaka till Gud Vandringsstig 71 Rom 12:1a PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2018-09-28

Vandringsstig 71:

Startpunkt: Guds hjärta.

Kom helige Ande …


Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet.

Rom 12:1a

Så, skriver Paulus. Därför, översätter Bibel 2000.

Därför att Gud givit oss så mycket gott i Kristus – frid med Gud, nåd och barmhärtighet, del i Jesu död och uppståndelse och mycket mer, därför får vi nu ge vårt gensvar. Vi säger JA till att leva detta nya liv. Om detta handlar nu fortsättningen av Romarbrevet. Och vi vill starta i Guds hjärta.

Paulus ber, förmanar. Men han gör det inte i egenskap av apostel. Han kommer inte som den som lyckats, inte i kraft av sin erfarenhet eller sin duktighet. Han kommer så som den som själv behöver gränslöst mycket barmhärtighet. När vi ska ta itu med uppgiften att bygga Kristi kropp, som detta kapitel handlar om, är detta mycket viktigt.

Ordet BARMHÄRTIGHET betyder ”att ha hjärta för de arma”, (tyska: bei den armen Hertz). Gud är barmhärtig. Han har hjärta för de arma. När Fadern ser nöden på jorden säger han: Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar (Hos 11:8).

Jesus vet vad som finns i Faderns hjärta. Han har kommit för att tala om det för oss. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:18, Giertz).

I den svenska högmässan sjunger vi det trefaldiga ”Herre förbarma dig över oss”. Det är ett rop efter Guds hjärta. I detta rop tar vi med all nöd som finns omkring oss. Har du, Gud, hjärta för oss arma?

Gud svarar först genom att låta änglasången från Betlehem höras (av prästen som sjunger mer eller mindre änglalikt): Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar (Luk 2:14). Gud älskar oss genom Jesus. Han har hjärta för oss och bryr sig om oss så mycket att han utger sin enfödde Son.

Längre fram i nattvardsmässan sjunger vi: O Guds lamm som borttager världens synder, förbarma dig över oss … Också det är ett rop efter Guds hjärta. Har du Guds hjärta för oss fastän vi ofta är så bedrövliga? Gud svarar i nattvardsmässan genom att låta oss lyssna till pulsslagen från sitt fadershjärta. För dig … för dig

Vill du veta om Gud har hjärta för dig, så var stilla vid korset och lyssna in budskapet från korset i ditt allra innersta: Kristi kropp för dig utgiven … Kristi blod för dig utgjutet… För dig … för dig…

Här är startpunkten för allt kristet liv – i Faderns kärlek till oss. Det är mötesplatsen för all gemenskap i Kristi församling. Kan vi inte mötas där, som små, svaga, bräckliga, ömtåliga, sårbara inför samme store Herre, kan vi aldrig hitta varandra.

Paulus förmanar oss vid Guds barmhärtighet. Jag tror han vill säga detta alldeles tydligt och klart till Guds folk idag: Vi behöver lära oss att vara stilla vid Guds hjärta så att befrielsen, läkedomen, kraften, det nya hoppet tänds inom oss. Blir vår inre motor restaurerad får vi en ny kraft att möta varandra och vända oss ut mot den värld som Gud älskar. Då blir drivkraften inte vår duktighet, våra ambitioner, alla krav och måste och borde. Det blir Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande. Drivkraften i all kyrklig verksamhet måste hämtas där: Vi är älskade och vi går ut för att berätta för andra om en enorm kärlek, som kan rädda, hela och upprätta.

Startpunkten är Guds hjärta.

Biskop Johan Olof Wallin berättar i Svensk Psalm 63:4–5 hur han ser Guds väldighet och majestät såväl i solstrålar som i grässtrån. Men det han inte ser i naturen är Guds mening med livet. Ditt hjärta jag ej fann och i en mörk oändlig rymd jag som ett stoft försvann. Guds mening hittar han, då han får lyssna in budskapet om Jesus. Guds hjärta rör vid hans hjärta. Då får han kraft för sin vardagsvandring: Du genom Kristus allt förmår, som själv dig mäktig gör, när dig hans Ande leda får och dig hans kärlek rör. Startpunkten är Guds hjärta.

Stanna till, tänk, tala med Gud om detta som du nu läst.

Senast uppdaterad ( 2018-09-28 )
 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk