Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Att älska Sverige tillbaka till Gud Vandringsstig 73 Rom 12:23 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2018-10-16

Vandringsstig 73

Motströms som laxen.

Kom helige Ande …


Och anpassa er inte efter den här världen …

Rom 12:2a

Anpassa er inte efter denna världen …

Det här är en återklang av Jesu egen undervisning. Vi hör den i Bergspredikan (Matt 5–7). Gör inte som tullindrivarna, de som bara älskar dem som älskar dem. Gör inte som hedningarna, de som bara hälsar vänligt på sina egna. Nöj er inte med att vara så som de skriftlärda och fariséerna.

Jesus var annorlunda. Han kallar sitt folk att vara annorlunda. Han ger dem uppgiften att vara jordens salt och världens ljus. Det är skillnad på saltet och jorden, det är skillnad på ljuset och världen. Jesus ger oss sitt liv och det livet blir som en inre drivkraft att våga vara annorlunda.

Genom hela Bergspredikan kallar Jesus dem som är omkring honom att vara annorlunda. Deras karaktär skall vara annorlunda än vad som beundras i världen. De skall skina som ljus i världen. Deras rättfärdighet skall övergå de skriftlärdas och fariséernas. Deras kärlek skall vara större än hedningarnas. Hedningarna ber genom att rabbla tomma ord. Men de som hör ihop med Jesus ber med ödmjuk eftertänksamhet, som barn till den himmelske Fadern. (Citat från sid 72 och 73 i De himmelrika. Se www.bibelskolan.com.)

Det är bara döda fiskar som följer med strömmen. Vi ska vara som laxen som leker sig motströms. Laxen letar efter sitt ursprung, efter platsen där rommen lades. En kristen är en glad lax. Hon leker sig motströms. Hon vågar vara annorlunda och gå annorlunda vägar därför att hon har hittat något dyrbart. Hon går inte surmulet och med dömande ögon denna väg och kritiserar allt som är fel. Hon säger: Kom, följ med mig, jag har hittat något som man inte hittar någon annanstans.

När Paulus i Efesierbrevet säger att vi ska vara med om att bygga Kristi kropp, så talar han om detta som ett växande. När vi växer ihop med Kristus blir vi inte som barn som drivs omkring av alla lärovindar och inte längre som lekbollar för människorna. Kan du se dig själv som en lekboll? Eller som en som skuffas hit och dit av vindarna? En trendkramare som inte vågar vika av från alla andra?

Det som hjälper oss att vara annorlunda är att vi växer ihop med Jesus, får hans sinne, hans kärlek. Och när vi blir beroende av Jesus så blir vi det vid hans kropp, vi blir beroende av varandra. Hela kroppen växer till och byggs upp i kärlek (Ef 4:14–16).

Sedan Paulus målat bilden av ”annorlundafolket”, som följer Jesus och har hittat ett rikt liv och en rik uppgift i världen, så målar han de två livsstilarna, vad som händer när vi anpassar oss efter denna världen och vad som händer när vi följer Jesus.

DÖDA FISKARS LIVSSTIL:

I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog (Ef 4:17–19).

GLADA LAXARS LIVSSTIL:

Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet (Ef 4:20 – 24).

Stanna till, tänk, tala med Gud om detta som du nu läst.

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk