Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Att älska Sverige tillbaka till Gud Vandringsstig 78 Rom 12:6-8 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2018-11-18

Vandringsstig 78:

Utrustning.

Kom helige Ande …


Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har

profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den

som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar

skall undervisa i läran. Den som förmanar skall göra det i

den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar.

Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som

utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta.

Rom 12:6–8

Vi har olika gåvor …

En del gåvor har Gud gett oss redan i skapelsen: Musikalitet, slöjdskicklighet, matlagningsduktighet, ”pillamedmaskinerklokhet”, ”skrivaböckersomingenbegripergåvan” och många andra.

En människa kan ha naturgåvor som ligger där slumrande och oanvända. De upptäcks ofta inte förrän hon kommer in i en rik och varm gemenskap. Vi kan locka fram dessa gåvor hos varandra. När Guds Ande får röra vid våra naturgåvor, blir de gåvor som förhärligar Gud och gör människor omkring oss glada.

Vår himmelske Fader har nöd för sina människobarn. Kan du höra hur Fadern ropar på dig: Runt omkring dig går så många som ingen ser eller lägger märke till. Får jag låna dina ögon för att se på dem med min kärlek. Runt omkring dig finns så många som ingen lyssnar på. Får jag låna dina öron för att lyssna på dem. Får jag använda din mun för att tala till dem, dina händer för att räcka dem mina gåvor, dina fötter för att gå med dem…?

När vi överlåter våra kroppar förlöser Fadern dessa egenskaper i oss. Vi blir till välsignelse och glädje för andra. Vi får som Fadern ”hjärta för de arma”. Men den som behåller dessa gåvor för sig själv blir egotrippad, fattig och tappar meningen med livet.

När vi frambär kroppens öra kan alla få lyssnandets gåva. Och någon får profetisk gåva och lär sig att som Jesus höra vad Gud vill säga oss nu och förstå vad det är som sker i det som sker.

När vi frambär ryggen kan vi som Jesus få hitta glädjen i att ha tjänandets gåva (se Joh 13:3 ff). Då kan Herren använda den så att människor i vår närhet blir upphöjda. Vi får gåvan att möta deras nöd, inte ovanifrån, utan nedifrån och få betjäna dem utan att de behöver känna sig besvärade. Tjänandets gåva är att i yttre och i vardagligt triviala omständigheter få ge Jesu kärlek till andra.

När vi överlåter vår hjärna (förstånd), vårt intellekt, kan vi få gåvan att berätta för andra om vår kärlek till Jesus. Och någon får gåvan att undervisa i församlingen om vår kristna tro och Bibelns sanningar.

När vi frambär vår mun kan vi få tröstens gåva. Tröstens gåva är att hjälpa dem som är ledsna och svaga att se vad Gud ger för lösningar. Vi får säga ord som upprättar och vägleder (2 Kor 1:3–4). Vi blir uppmuntrare, inte nedmuntrare. En del får församlingens uppdrag att vara själavårdare.

När vi frambär våra händer släpper krampen om vårt eget och vi får gåvan att frikostigt dela med oss av pengar, tid, krafter, kunskaper. Läs 2 Kor 8:1–4.

När vi överlåter ögat ger Gud gåvan att vara nitisk som ledare. Det finns ju många ledaruppgifter i en församling. Prästen har en. Det finns också ungdomsledare, juniorledare, administrativa ledare m.m. De får lära sig av Jesus att se vad som behövs och vara närvarande hos dem de har ansvar för. De får gåvan att se människor omkring sig, se deras behov, deras nöd, se dem med Jesu möjligheter, se till att de mår bra och får gåvan att leda utan att dominera eller förkrympa andra.

När vi överlåter vårt hjärta kan Gud ge åt oss alla barmhärtighetens gåva. Vi får likt Jesus med glatt hjärta visa barmhärtighet mot andra. Ja, när vi överlåter oss åt Fadern, ger han oss åt Kristi kropp. Vi får tillsammans med de andra dessa gåvor.

Stanna till, tänk, tala med Gud om detta som du nu läst.

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk