Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Att älska Sverige tillbaka till Gud Vandringsstig 81 Rom 13:1-7 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2018-12-10

Vandringsstig 81:


Överhet och undersåtar.

Kom helige Ande …


Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig.

Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns

är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför

emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig

själva. Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda

utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan

för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm

av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör

du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves.

Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det

onda. Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets

skull utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar

skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just

denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är

skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som

bör få vördnad och heder åt den som bör få heder.

Rom 13:1–7

Underordna dig överheten! Två ord som retar! Vi tycker inte om ordet överhet. Vi lever ju demokratiskt och jämlikt. Vi tycker inte om ordet underordna. Vi vill inte vara undersåtar, som hukar, bugar och kryper för översåtar.

Låt oss först titta på ordet överhet. Överheten är Guds tjänare, säger Paulus. Makter och myndigheter hör till Guds skapelseordning – ty i honom skapades allt i himlen och på jorden … makter och myndigheter (Kol 1:16).

Det är bra att det finns regering och riksdag, rektorer och poliser. Annars skulle det bli en enda röra. Allas krig mot alla. Var och en gör som han själv vill. Välj vad du tycker är bäst för dig: Kör till höger eller kör till vänster i trafiken?

Men lägg märke till hur Paulus både upphöjer och plockar ned överheten.

Paulus visar respekt för dem: Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder. Paulus uppmanar oss att be för dem. (Läs 1 Tim 2:1–2.)

Paulus plockar också ned överheten. De romerska härskarna såg sig själva som gudomliga. De ville att undersåtarna också skulle se det så. Det romerska myntet bar en bild av kejsaren, där han beskrivs som den gudomlige: Tiberius Caesar Divi Augusti Filius = Tiberius Caesar, den gudavordne Augustus son. Paulus sätter dem på plats: De är inte gudomliga. Tre gånger säger han: De är Guds tjänare. Det finns en Herre, som de har ansvar inför.

Men överheten är av Gud. De behövs. Gud vill att de ska finnas. Deras uppgift är att stå emot det som är ont och främja det som är gott. Vår uppgift är att underordna oss dem.

Det är en kristen människas förmån att vara en god medborgare, lyda lagarna, betala skatt, hålla hastighetsbegränsningen, sortera soporna, tjäna medmänniskor i samhället och verka för rättvisa, fred och försoning på jorden. Fuska inte med deklarationen och färga inte pengarna svarta. Ge staten vad staten behöver …

När jag underordnar mig och ställer mig nedanför dem som är satta över mig, ser jag inte bara dem. Jag ser vår himmelske Fader, som står över oss alla. Jag får ögonkontakt och samtalskontakt med honom. Jag lyfter in ministrar och politiker i Guds kärlek. Jag får se hur samhälle och social gemenskap ytterst vilar i Guds hand (läs Psalt 24:1).

Ge staten vad staten behöver. Men begär staten mer än som tillkommer den, kan det bli bäddat för konflikt. Då kan det uppstå situationer då en kristen måste lyda Gud mer än människor (Apg 4:19, 5:29). Uppenbarelseboken berättar om hur rättsordningen kommer i händerna på Satan. Då får vi bekänna vår tro och gå in under lidandet för Kristi skull. En kristen går in under Guds ordning, är lojal. Men detta är inget förbud att verka för reformer. Lever man i en demokrati är vi alla medansvariga för samhällets sätt att vara Guds tjänare.

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du nu har läst.

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk