Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Löftets uppfyllelse! - Juldagen 2018 - Årg 2 PDF Skriv ut E-post

Evangelium enligt Lukas 2:1-20

Löftets uppfyllelse!

Grattis på födelsedagen, Jesus Kristus! Låt mig även få gratulera dig, som läser detta, till den största gåvan man kan tänka sig, Jesus Kristus, din Frälsare!
Jesus är född! Halleluja! Vi får säga ”halleluja” som är en uppmaning till oss att ”lova Herren”. Prisa Gud som har sänt sin Son till världen.

Det är ett underverk att Guds Son, den osynlige Gudens avbild, som är förstfödd före allt skapat, blir människa. Han som fanns innan allt skapat, innan sin egen moder Maria, Han genom vilket allt är skapat, Han blir en del av skapelsen!

Jesus är den utlovade. Gud håller sitt ord, allt som han har sagt, allt som han har lovat, allt som står skrivet har skett eller kommer att ske. När tiden var inne sände Gud sin Son.

När vi läser om hur kejsar Augustus lät hela världen skattskrivas får vi förklaringen till att Jesus blir född i Betlehem. Det hade ju varit mer troligt att det skulle varit i Nasaret, eftersom Maria och hennes trolovade Josef bodde där. Men Gud använder kejsaren, den politiska makten, för att uppfylla sitt ord. En världslig regent kan inte hindra Gud, tvärtom väljer Gud att använda sig av den för att hans vilja ska ske. För enligt Mikas profetia skulle fursten, dvs Jesus, komma ifrån Betlehem, den oansenliga orten i Judeen. Troligen var det enda gången Jesus besökte Betlehem.
”Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.”

Jesus skulle födas i Betlehem, i Davids stad.

Profeten Samuel
Minns du profeten Samuel? Han fick befallningen av Herren att gå och smörja en ny kung. Sauls tid som kung var räknad och Gud sade åt Samuel att gå till Betlehem där han skulle utse en av Isais söner som han skulle smörja med olja till att bli den nye kungen. När Samuel får se sonen Eliab tänker han att det måste vara honom som Gud vill utse till kung. Men då svarar Herren: ”Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat.” Efter att Isai låtit sju söner träda fram har Samuel ännu inte fått något klartecken från Gud att smörja någon av dem till kung. Så Samuel undrar om det var alla söner. Men Isai får då kalla efter den åttonde och den yngste av dem, David, som var ute och vaktade fåren. När David kommer in blir han smord till kung.
Det är fantastiskt att få följa David igenom Bibeln. Den yngste bland åtta bröder, fåraherden, han blir en stor kung. Han får också ett särskilt löfte ifrån Gud. Löftet att hans tron, att Davids hus, hans kungadöme, skall bestå till evig tid.
Detta löfte upprepas senare av profeten Jesaja som skriver om att ”herradömet skall bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike.”

Jesus, Davids son, född i Davids stad, av Davids hus och ätt, är den som befäster kung Davids rike för evig tid. På Jesu axlar vilar herradömet. Jesus är Davids rotskott, telningen, som är vår kung för evig tid! Han är Lejonet av Juda, världens Frälsare! Han är den som utlovades i Betlehem.

Min Frälsare
”Idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.” Det budskapet kom himmelens sändebud med till herdarna utanför Betlehem. En Frälsare åt dem. Men Jesus skulle inte bara bli herdarnas och judarnas Frälsare utan hela mänsklighetens. Du får säga ”Min frälsare”. Han är min.

Jesus är gåvan. Jesus blir oss given, blir född i Betlehem. Det sker helt utom vår kontroll och vårt inflytande. Det sker efter Guds vilja och plan. Jesus är en gåva. Du kan inte göra något för att förtjäna honom eller hindra honom. Han blev ändå född i Betlehem. Det enda du kan göra är att ta emot eller att stänga ditt hjärta för honom.

På vilket sätt är Jesus vår Frälsare? Vi finner svaret i det namn han fick. Jesus, som betyder Herrens frälsning. Matteus berättar om det i den dröm som Josef hade, då en Herrens ängel visade sig för honom. Han uppmanades att ta till sig Maria och barnet trots att han inte var far till det. Han skulle ge barnet namnet Jesus, ”ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.”

Jesus är vår Frälsare, för han skall frälsa oss ifrån våra synder. Jesus kommer med syndernas förlåtelse. Han blir en av oss, för att bära vår syndaskuld och betala av den med sitt liv.

Var glad
Därför får vi vara glada! Halleluja!
Hela himmelen är upptagen av Jesu födelse. En stor himmelsk här prisade Gud över den frid som nu kommit till jorden. Med Jesus har vi en god jul!

Ond jul
Men så vet vi att många människor avskyr julen. Vi önskar varandra en god jul, men många tycker bara den är ond.
Tänk på kollegan som hellre jobbar alla obekväma jultider för att slippa påminnas om ensamheten efter skilsmässan då även barnen sa upp kontakten.
Tänk på familjen som inte har råd att köpa några julklappar eller någon julmat. Tänk på alla de barn som lider över att deras föräldrar missbrukar alkohol som kämpar med att hålla ihop familjen då föräldrarna inte klarar det. Tänk på den som nyss mist en anhörig och där saknaden blir extra stor under julen. Tänk på alla hem där man inte kan komma överens utan lever med ouppklarade relationer och ständiga gräl. För många blir det ingen god jul.

Julen är en tid av mycket förväntan och man vill gärna göra det till en bra tid, en lyckad högtid med familjen. Men för många kan det bli som att öppna ett tomt paket. Man river loss i stor förväntan men när man slutat kämpa med presentbandet, lacken och papperet finner man... ingenting.

Utan Jesus blir det en tom jul!

Till de barn som fruktar julen eller till dem som avskyr den kommer Ängeln och hälsar: ”Var inte rädd! Var inte förskräckt!” Det finns en glädje bortom allt det du ser! Det finns en frid i barnet i Betlehem. Ty han, Jesus, är vår frid.

Vad är ett människoliv värt?
Vad är en människa värd egentligen?
Vi firar idag att en människa blir född, att Gud blir människa. Skulle man bara se till materian, så ser vi ju vad som händer när vi dör, vår kropp blir åter till jord. Jord är väl inte så mycket värt?
Men nu är vi något mer än jord. Vi är skapade av Gud. Vi har också en ande och en själ. Gud har format oss och han älskar oss. Vi är underbart skapade.

Tänk hur det kanske hade gått för Jesus om han kommit under 2000-talets Sverige. Hans mor blir gravid utanför äktenskapet och hur många oönskade graviditeter slutar inte med abort idag?
Men nu var Maria utvald och förberedd av Gud, så hon visste att det var Guds Son hon bar i magen. Jesus var ett välkommet barn!

Tänk på Herodes, som efter att han fått höra om Jesus som fötts i Betlehem, dödar alla pojkar där som var två år och under. För honom var inte deras liv värt speciellt mycket.
Tänk på alla de människor som dör under tyrannliknande regimer runt om i världen, kristna martyrer i Asien, eller bara som demonstranter i en odemokratisk kultur.

Ja, vad är en människas liv värt?
Gud svar är: ”Allt.” Det var för din skull som han kom till världen. Det var för din skull som han senare dog. Jesus är din Frälsare!
Du får säga: min Frälsare. Min!

Gåvan som räcker åt alla
När jag var yngre hade jag flera år lite oro kring julklappsutdelningen på julafton. Vi var så många som firade tillsammans och man kunde knappt se granen för alla julklappar. Eftersom det var så mycket som skulle delas ut gick det väldigt fort och paket slängdes till höger och vänster av en allt ivrigare tomte. Mitt problem var att en kusin hette Anders. När man läste lite hastigt kunde Andreas förväxlas med Anders, och kanske tvärtom någon gång. Problemet var att det som var mitt kunde hamna i en annans händer. Vilket hände vid något tillfälle.
Jag var orolig för att gå miste om en gåva!
Jesus är gåvan, juklappen, som räcker åt alla!

När det gäller Jesus får du frimodigt säga: ”min”. Min Frälsare. För han är Guds gåva till dig. Men också din rättighet. Du har rätt att säga: min Herre och min Gud, min Frälsare.
Det som är givet är givet.

Min frid
Jesus är min frid. ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike.”

Tänk dig ett rike där friden råder, utan slut. Det riket får du tillhöra. Det är ditt rike, genom Jesus Kristus.
Jesus är Fridsfursten, ja, han är vår frid.

Vilken frid?
Att ha frid som kristen är att leva i syndernas förlåtelse. Det är att leva i harmoni med Gud. Det är inte en känslomässig frid utan ett tillstånd. Jag får ha frid med Gud, genom Jesus Kristus. Genom att Jesus har försonat oss med Gud så råder det fred och frid.

Visste du att templet i Jerusalem hade mycket får som gick och betade kring Betlehem. Det var djur som senare skulle användas som offer i gudstjänsterna. Det är alltså inte omöjligt att de herdarna som skulle bli de första vittnena till Jesus, vaktade just templets offerlamm. När de lämnar sin hjord för att bege sig in i staden och söka upp Jesus, då är det Guds offerlamm, som de söker och finner. Det offerlamm som skulle slaktas för hela världens synder. Det offerlamm som skulle försona oss med Gud, skapa fred mellan Gud och människor. Det var så Jesus skulle komma att bli deras och vår Frälsare. Därför kunde Ängeln säga att ”en Frälsare har blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.” Ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.

Herren ser till hjärtat
En människa ser det som är för ögonen, men HERREN ser till hjärtat. Det sade Herren till Samuel när han befann sig i Isais hem i Betlehem. Hur ser det ut i mitt hjärta? Om Gud kunde bli mörkrädd så skulle han nog bli det då han ser in i mitt hjärta. Där ser han min likgiltighet, min synd, min kyla, min otacksamhet, mitt mörker. Men då får jag vända mig om och se till Jesu hjärta. Det är först när jag upptäcker Jesu hjärtelag, Guds kärlek till mig, som mitt hjärta kan ta emot Jesus i tro och kärlek, genom den Helige Ande. Be Gud om öppnade ögon och ett öppet hjärta för honom!


Herdarna utanför Betlehem fick möta Gud under ett arbetspass. Det var natt och de vaktade fåren som de alltid brukade göra. Men plötsligt kommer det änglar och de får gå och möta sin Frälsare, Guds Son, på arbetstid.
När de funnit barnet och fått berätta om allt som sagts till dem om detta barn vänder de tillbaka och prisar och lovar Gud. De hade får som väntade på beskydd. De var tvungna att gå tillbaka till arbetet.

När du kommer tillbaka till arbetet efter all ledighet i jul och nyår, följer lovsången över Kristus med då? Låt den inte tystna! Det finns så många som behöver höra den sången, sången om Jesus.

Var glad, var frimodig, du har en Frälsare! Han är din och han är min Frälsare!

Andreas Giselsson

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk