Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Att älska Sverige tillbaka till Gud Vandringsstig 92 Rom 16:17-27 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2019-02-24

Vandringsstig 92:

Honom som förmår

styrka er …

Kom helige Ande


Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring

och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning

i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår

Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert

tal bedrar de godtrogna människor. Er lydnad är ju känd av alla.

Därför gläder jag mig över er, men jag vill att ni skall vara förståndiga

i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda.

Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre

Jesu Kristi nåd vare med er. Timoteus, min medarbetare, hälsar er

liksom mina landsmän Lucius och Jason och Sosipater. Jag, Tertius,

som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Gajus, som

är min och hela församlingens värd, hälsar er.

kassör, hälsar er, likaså brodern Kvartus.

Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min

förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som

under oändliga tider har varit dold men nu har uppenbarats och

genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts

känd, för att alla folk skall föras till trons lydnad – Gud, den ende

vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i all evighet, amen.

Rom 16:17–27

Paulus avslutar sitt brev med att peka på honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus. När vi umgås med evangelium så flyttar evangelium om Jesus in i oss med all sin upprättande kraft och glädje. Hör vad Jesus säger: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bärhan rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra (Joh 15:5).

Det är denna utsiktspunkt – i Kristus – som Paulus har, när han skriver. Han har själv fått leva detta rika liv. Jesu kärlek fyller honom. Han älskar att förkunna mitt evangelium. Det är detta evangelium om Kristus som förmår styrka er, skriver han. (Jfr Rom 1:16.)

Hans hjärta bubblar av glädje. Men hans hjärta bär också på en djup nöd. Det finns andra krafter som är i rörelse. Människor som förstör evangeliet och onda makter som dödar tron. Därför skriver han nu: Ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

Paulus avslutar inte sitt brev till oss med orden: ”Nu ska vi, nu ska vi vara snälla!” Nej nu ska vi ÄLSKA! Snällhet riktar blicken mot mig. Jag är snäll för att du ska tycka jag är bra. Men då hör jag inte till dem som tjänar vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

Att älska är att ha så mycket omsorg och kärlek till andra att jag också vågar säga ifrån när någon går vilse och kommer för nära stupet och är på väg att gå förlorad. Ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall. Var vaksam då den gamle ormen slingrar sig in bland Guds folk och väser fram: Har Gud verkligen sagt: Ni får inte … (1 Mos 3:1). Lek inte med ormen, när han tjusar dig med sina svängar. Rätt som det är vänder han sig då om och hugger dig i hälen. Det gör hemskt ont och du får svårt att gå med fasta steg på vägen. Krossa ormens huvud, d.v.s. avslöja platser där ondskan tänks ut. Tillsammans med Jesus får du kämpa den goda kampen. Vet att då händer det: Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter.

Paulus hälsar också här till många vänner. En av dem sänder en hälsning till oss. Det är Paulus sekreterare: Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Vi sänder honom ett tack och en hälsning tillbaka. Plötsligt ser vi hur alla dessa för oss okända kvinnor och män får ansikten som liknar de många människor vi mött – trofasta medarbetare och bedarbetare, fäder och mödrar i Kristus, sökare och finnare. De hälsar oss och vi hälsar dem med två ord i slutet av Paulus brev till svenskarna med kopia till Rom omkring år 57 e Kr:

Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er (vers 20).

Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus, i all evighet, amen (vers 27).

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du läst.

 
Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk