Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
2 söndagen i påsktiden PDF Skriv ut E-post
Varför skedde uppståndelsen så i skymundan? Varför visar han sig för så få? Själva uppståndelsen i sig finns det faktiskt inga vittnen till alls. Vakterna räknas inte eftersom de hade svimmat av skräck. Vi har bara vittnesmål om den tomma graven och hur Jesus sedan visar sig för några stycken i taget. Det sker som inne bland träden där Maria först trodde att det var trädgårdsmästaren som hon såg. Och det sker för lärjungarna bakom låsta dörrar.

Kontrasten mot hans död är stor. Där han hänger på korset dör han en kvalfull död offentligt och synligt för alla. Ingen kunde tvivla på att Jesus verkligen dog. Så varför skedde inte hans uppståndelse på samma sätt så att folk slapp att tvivla på den med? Han hade i triumf kunnat rida in igen i Jerusalem och bevisa för alla att han verkligen var Guds son. Men medan hans död var offentlig var hans uppståndelse bara tillgänglig för hans närmaste vänner, de som redan trodde på honom. 

Uppståndelsen är inte bara en objektiv händelse som vi kan debattera och skriva avhandlingar om och lämna till de historiska arkiven. Så har ju annars skett med många historiska händelser, ibland har någon forskare hittat nya vinklingar och en omvärdering kan ha skett, men oftast har det inte haft någon större inverkan för människor idag. Men när det gäller uppståndelsen av Jesus Kristus kan vi inte göra så.

Efter Jesus uppståndelse blev vi alla kallade att leva i hans efterföljd. För varje människa som Jesus kom i kontakt med förändrades livet till det positiva, även om det inte alltid blev enklare. Sorgen hos Maria från Magdala vändes till glädje, men hon skulle aldrig leva något vanligt liv i landet Israel. Lärjungarna gick från att vara rädda och ängsliga i stängda rum ut och frimodigt berättade om det fantastiska som hänt, men de skulle också stöta på svårigheter och förföljelser. Ändå skulle ingen av dem naturligtvis önska något annat när det gäller Jesus uppståndelse. 

Vi kan ju fråga oss om Pilatus skulle ha blivit glad om han hade sett Jesus? Eller översteprästerna? Förmodligen inte. 
Nej, Jesus valde att visa sig för dem som det betydde något. För dem som redan trodde på honom, de som behövde, för sin tro och tvivel, se honom. Han visade sig två gånger för lärjungarna, andra gången för Tomas skull, eftersom han inte var med första gången.

Uppståndelsen är inte en historisk händelse bland andra. Uppståndelsen är en händelse som blir personlig för oss. Det är en händelse som man inte kan tro på utan att det förändrar ens liv. Det är en levande Kristus vi tro på. Döden är besegrad, när vi ser på oss själva och våra egna liv i ljuset av uppståndelsen behöver inget mer vara som förut.
 
Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk