Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Apostlagärningarna PDF Skriv ut E-post

Apostlagärningarna


Inledning

 Boken
 Författaren
 Historikern Lukas
 Tiden
 Syftet
 Texten

Apostlagärningarna Kapitel 1

 Tillägnan och förord (1:1–3)
 Början till något nytt (1:4–11)
 Urförsamlingen (1:12–14)
 Fyllnadsval efter Judas (1:15–26)

Apostlagärningarna Kapitel 2

 Anden utgjuts över kyrkan (2:1–13)
 Petrus första missionspredikan (2:14–36)
 Det kristna dopet (2:37–40)
 Den apostoliska kyrkan (2:41–47)

Apostlagärningarna Kapitel 3

 Undret vid Vackra Porten (3:1–10)
 Talet i Salomos pelargång (3:11–26)

Apostlagärningarna Kapitel 4

 Apostlarna blir anhållna, förhörda och hotade (4:1–22)
 Hotelserna och frimodigheten (4:23–30)
 Livet i urförsamlingen (4:31–37)

Apostlagärningarna Kapitel 5

 Gud låter icke gäcka sig (5:1–11)
 Apostlarnas ställning (5:12–16)
 Apostlarna fängslas och befrias (5:17–21)
 De mäktigas vanmakt (5:21–26)
 Att lyda Gud mer än människor (5:27–33)
 Gamaliels råd (5:34–39)
 Äran att vanäras (5:40–42)

Apostlagärningarna Kapitel 6

 Apostlarna delegerar en del av sitt uppdrag (6:1–6)
 Framgång och motstånd (6:7–15)

Apostlagärningarna Kapitel 7

 Abraham trodde på löftena (7:1–8)
 Den utlämnade som räddats för att rädda (7:9–16)
 Den förkastade som blev en förlossare (7:17–36)
 Den ödesdigra otron (7:37–43)
 Den rätta gudstjänsten (7:44–53)
 Stefanus stenas (7:54–60)

Apostlagärningarna Kapitel 8

 Den första förföljelsen (8:1–3)
 Mission i Samarien (8:4–8)
 Trollkarlen Simon (8:9–13)
 Den första visitationen (8:14–25)
 Den etiopiske hovmannen (8:26–40)

Apostlagärningarna Kapitel 9

 Saulus blir omvänd (9:1–9)
 En apostel från Kristus, inte från människor (9:10–19)
 Paulus i Damaskus och Jerusalem (9:19–30)
 Fred och tillväxt (9:31)
 Petrus i Lydda och Joppe (9:32–43)

Apostlagärningarna Kapitel 10

 Centurionen Kornelius (10:1–8)
 Gud förklarar det ”orena” för rent (10:9–23)
 I Kornelius hus (10:23–33)
 Evangelium för hedningarna (10:34–43)
 Anden och dopet ges åt hedningarna (10:44–48)

Apostlagärningarna Kapitel 11

 Hednadopet godtas i Jerusalem (11:1–18)
 Genombrott för hednamissionen i Antiokia (11:19–26)
 De hednakristna visar sin samhörighet med Jerusalem (11:27–30)

Apostlagärningarna Kapitel 12

 Förföljelsen under Agrippa I (12:1–19)
 Agrippas död (12:20–23)
 Antiokia blir centrum för missionen bland hedningarna (12:24–13:3)

Apostlagärningarna Kapitel 13

 På Cypern (13:4–12)
 Till okända trakter (13:13–15)
 Paulus predikar (13:16–41)
 Framgång och förföljelse (13:42–52)

Apostlagärningarna Kapitel 14

 Till Galatien (14:1–7)
 Den lame i Lystra (14:8–18)
 ”Som döende- men se, vi lever!” (14:19–23)
 Åter hemma (14:24–28)

Apostlagärningarna Kapitel 15

 Det första kyrkomötet (15:1–5)
 Förhandlingarna vid apostlakonsiliet (15:6–21)
 Beslutet (15:22–29)
 Åter i Antiokia (15:30–35)
 Paulus och Barnabas skiljs åt (15:36–41)

Apostlagärningarna Kapitel 16

 Genom Galatien (16:1–5)
 Ledda av Anden (16:6–10)
 Till Europa (16:11–12)
 I Filippi (16:13–40)

Apostlagärningarna Kapitel 17

 I Tessalonike (17:1–10)
 I Berea (17:11–15)
 I Athen (17:16–21)
 Paulus tal inför Areopagen (17:22–34)

Apostlagärningarna Kapitel 18

 I Korint (18:1–11)
 Inför Gallios domstol (18:12–17)
 Över Efesus och Jerusalem till Antiokia och åter till Efesus (18:18–23)
 Apollos (18:24–28)

Apostlagärningarna Kapitel 19

 Efesus blir ett nytt centrum för missionen (19:1–10)
 Väckelsen i Efesus (19:11–20)
 Nya planer (19:21–22)
 Det stora upploppet (19:23–40)

Apostlagärningarna Kapitel 20

I Makedonien och Grekland (20:1–6)
I Troas (20:7–12)
Från Troas till Miletus (20:13–16)
Paulus avskedstal i Miletus (20:17–38)

Apostlagärningarna Kapitel 21

 Åter till Palestina (21:1–14)
 Hos moderförsamlingen i Jerusalem (21:15–26)
 Tumultet i templet (21:27–40)

Apostlagärningarna Kapitel 22

 Paulus tal till folket (22:1–29)
 Paulus och översteprästen (22:30–23:5)

Apostlagärningarna Kapitel 23

 Tumult i Stora Rådet (23:6–11)
 Mordanslaget mot Paulus (23:12–21)
 Paulus förs till Cesarea (23:22–35)

Apostlagärningarna Kapitel 24

 Anklagelserna inför Felix (24:1–9)
 Paulus försvarar sig inför Felix (24:10–21)
 Paulus och Felix (24:22–27)

Apostlagärningarna Kapitel 25

 Festus tar över (25:1–5)
 Paulus vädjar till kejsaren (25:6–12)
 Konung Agrippa kommer till Cesarea (25:13–22)
 Paulus inför celebriteterna (25:23–27)

Apostlagärningarna Kapitel 26

 Paulus börjar sitt försvarstal (26:1–3)
 Paulus skildrar sin andliga bakgrund (26:4–8)
 Paulus som förföljare (26:9–11)
 Förföljaren blir apostel (26:12–18)
 Vad Paulus gjort och sagt (26:19–23
 Efterdyningar (26:24–32)

Apostlagärningarna Kapitel 27

 Över havet mot Rom (27:1–12)
 Stormen (27:13–20)
 Löftet om räddning (27:21–26)
 Landkänning (27:27–32)
 Paulus griper in (27:33–38)
 Skeppsbrottet (27:39–44)

Apostlagärningarna Kapitel 28

 På Malta (28:1–10)
 Från Malta till Rom (28:11–16)
 I Rom (28:17–28)
 Slutet (28:30–31)

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk