Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Romarbrevet PDF Skriv ut E-post

Romarbrevet

Inledning

Pauli brev
Verkliga brev
Historiska dokument
Äkthetsfrågan
Pauli brev som Guds ord
Romarbrevet
När skrevs Romarbrevet?
Församlingen i Rom


Romarbrevet kapitel 1

Brevhuvud och hälsning (1:1–7)
Anledningen till brevet (1:8–15)
Brevets tema: rättfärdiggörelsen genom tron (1:16–17)
Den fallna mänskligheten lever under Guds vrede (1:18–25)
Gud straffar de avfälliga genom att låta dem gå sin egen väg (1:26–32)


Romarbrevet kapitel 2

Även judarna, egendomsfolket, lever under Guds vrede (2:1–10)
Gud gör inte skillnad på folk (2:11–16)
Att lita på sin moral är att döma sig själv (2:17–24)
Den sanna omskärelsen (2:25–29)


Romarbrevet kapitel 3

Gud har alltid rätt i sin dom (3:1–8)
Hela mänskligheten står under Guds rättvisa dom (3:9–20)
Rättfärdigheten från Gud (3:21–26)
En rättfärdighet utan laggärningar (3:27–31)


Romarbrevet kapitel 4

Också Gamla Testamentet vittnar om trons rättfärdighet (4:1–8)
Trons rättfärdighet beror inte av omskärelsen (4:9–12)
Inte heller lagen ger rättfärdighet, utan endast tron (4:13–25)


Romarbrevet kapitel 5

Den rättfärdige har frid med Gud (5:1–5)
Guds kärlek till oss syndare (5:6–11)
Adam och Kristus, mänsklighetens två startpunkter (5:12–21)


Romarbrevet kapitel 6

Genom dopet är vi fria från synden (6:1–11)
Att leva som döpt (6:12–14)
Fri från synden för att tjäna Gud (6:15–23)


Romarbrevet kapitel 7

Vi har dött bort också från lagen (7:1–6)
Synden blir värre genom lagen (7:7–13)
Den inneboende synden (7:14–25)


Romarbrevet kapitel 8

Livet i Anden (8:1–11)
Vi är Guds barn (8:12–17)
Hoppet och lidandet (8:18–25)
Anden som manar gott för oss (8:26–27)
Här verkar Gud (8:28–30)
Därför är vi trygga (8:31–39)


Romarbrevet kapitel 9

Paulus sörjer över sitt folk (9:1–5)
Vem tillhör löftena? (9:6–9)
Gud förbarmar sig över vem han vill (9:10–18)
Vi kan inte ställa några anspråk på Gud (9:19–29)
Varför har judarna förkastat sin Messias? (9:30–10:3)


Romarbrevet kapitel 10

Frälsningsvägen är inte längre lagen utan Kristus (10:4–13)
Tron kommer av predikan (10:14–17)
Har budskapet nått fram? (10:18–21)


Romarbrevet kapitel 11

Israel har inte blivit förkastat (11:1–12)
Hedningarna och Israel (11:13–24)
Hela Israel skall bli frälst (11:25–32)
Lovsång till den Ofattbare (11:33–36)


Romarbrevet kapitel 12

Vår andliga tempeltjänst (12:1–2)
Nådegåvorna (12:3–8)
Den kärlek som kommer av tron (12:9–21)


Romarbrevet kapitel 13

Den kristne och staten (13:1–7)
Kärleken är lagens uppfyllelse (13:8–10)
Dagen är nära (13:11–14)


Romarbrevet kapitel 14

Svaga bröder och starka (14:1–12)
Omtanke om andra och visshet för egen del (14:13–23)


Romarbrevet kapitel 15

Inbördes hänsyn skapar inbördes endräkt (15:1–13)
Apostelns rätt att förmana (15:14–21)
Paulus redogör för sina resplaner (15:22–33)


Romarbrevet kapitel 16

Anbefallning för diakonissan Febe (16:1–2)
Hälsningar (16:3–16)
En egenhändig hälsning från Paulus (16:17–20)
Tillagda hälsningar och slutönskan (16:21–27)

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk