Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Första Korintierbrevet PDF Skriv ut E-post

Första Korintierbrevet

Inledning

 Staden
 Paulus i Korint
 Kronologin i Pauli liv
 Första Korintierbrevet


Första Korintierbrevet kapitel 1

 Brevhuvud och hälsning (1:1–3)
 Tacksägelse (1:4–9)
 Inga partier i kyrkan! (1:10–17)
 Talet om korset – en dårskap och en Guds kraft (1:18–25)
 Gud har utvalt det som världen vrakar (1:26–31)

 Första Korintierbrevet Kapitel 2

 Hur Paulus predikade (2:1–5)
 Guds visdom (2:6–16)

Första Korintierbrevet Kapitel 3

 Partisinne är oandlighet (3:1–4)
 Guds kyrka och de som bygger den (3:5–15)
 Guds tempel fördärvas av världens visdom (3:16–20)
 Ordets tjänare och hans församling (3:21–4:5)

Första Korintierbrevet Kapitel 4

 Slutsats: Beröm er alltså inte av era andliga ledare (4:6–7)
 Andliga potentater eller fattiga kristusdårar? (4:8–13)
 En fader i Kristus (4:14–21)

Första Korintierbrevet Kapitel 5

 Blodskam i församlingen (5:1–5)
 Om kyrkotukt (5:6–13)

Första Korintierbrevet Kapitel 6

 Rättstvister mellan kristna bröder (6:1–11)
 Otukt (6:12–20)

Första Korintierbrevet Kapitel 7

 Samlivet i äktenskapet (7:1–7)
 Skall man förbli ogift (7:8–9)
 Om skilsmässa (7:10–16)
 Att stanna kvar där man är ställd (7:17–24)
 Skall man välja att gifta sig eller hellre förbli ogift? (7:25–28)
 Att vara obunden av världen (7:29–31)
 Motiv för celibat (7:32–35)
 Ett speciellt fall (7:36–38)
 Om änkor och omgifte (7:39–40)

Första Korintierbrevet Kapitel 8

 Kan man äta kött från avgudaoffer? (8:1–13)

Första Korintierbrevet Kapitel 9

 En apostels rätt (9:1–10)
 Att frivilligt avstå från sin rätt för att gagna andra (9:11–23)
 Gör som idrottsmannen! (9:24–27)

Första Korintierbrevet Kapitel 10

 Vad ökenvandringen lär oss (10:1–13)
 Nattvarden och offermåltiderna (10:14–22)
 Kärleken är viktigare än friheten (10:23–11:1)

Första Korintierbrevet Kapitel 11

 Det apostoliska arvet (11:2)
 Man och hustru. Vad som passar sig vid gudstjänsten (11:3–16)
 Rätt nattvardsfirande (11:17–34)

Första Korintierbrevet Kapitel 12

 Det är viktigt att veta något om andens gåvor (12:1–3)
 Det är skillnad på gåvorna (12:4–7)
 Exempel på Andens gåvor (12:8–11)
 Vi är lemmar i Kristi kropp (12:12–13)
 Olika lemmar med olika uppgifter, till allas bästa (12:24–31)

Första Korintierbrevet Kapitel 13

 Ingenting kan ersätta kärleken (13:1–3)
 Vad kärleken är (13:4–7)
 Kärleken förgår aldrig (13:8–13)

Första Korintierbrevet Kapitel 14

 Kärlek är förmer än nådegåvor, och profetia är förmer än tungotal (14:1–6)
 Budskapet kräver begripliga ord (14:7–14)
 Man skall älska Gud också med förståndet (14:15–20)
 Profetia och tungotal som tecken (14:21–25)
 Anvisningar för gudstjänsten i fråga om tungotal och profetia (14:26–33)
 Kvinnorna vid gudstjänsten (14:34–38)
 Sammanfattning (14:39–40)

Första Korintierbrevet Kapitel 15

 Uppståndelsens faktum (15:1–11)
 Uppståndelsens fundamentala betydelse (15:12–19)
 Uppståndelsens innebörd (15:20–28)
 Vårt kristna liv vittnar om vår uppståndelsetro (15:29–34)
 Hur uppstår de döda? (15:35–58)

Första Korintierbrevet Kapitel 16

 Insamlingen till de fattiga i Jerusalem (16:1–4)
 Resplaner (16:5–9)
 Anbefallningar och hälsningar (16:10–24)

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk