Veckans Stinissen: Vem Gud Är, del 5 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Administrator   
2019-06-07

Guldkorn ur Wilfrid Stinissens bok Idag är Guds Dag 

 

5:e september

Våra dissonanser blir Guds harmoni: Gud är allsmäktig, ja ”superallsmäktig”, han har en allmakt som sträcker sig långt utöver allt vi kan fatta. Av de fruktansvärda dissonanser som människorna frambringar gör han en underbar symfoni. Han makt består i att allt, absolut allt, är användbart för honom. Han ger allt en fullständigt ny mening. …du kan tryggt anförtro honom allt, han tar hand om det på ett bättre sätt än du kan föreställa dig.

 

6:e september

Guds kärlek är först: Guds kärlek är inte beroende av omständigheterna. Det är en inre motsägelse att undra om Gud älskar dig. Du skulle över huvud taget inte kunna undra någonting om han inte älskade dig, för då skulle du inte existera. Från evighet har Gud velat just dig, och hans längtan efter dig blev så starkt att du en dag blev till. Det är Guds kärlek som väcker människorna till liv (jämför tuppen som trodde att hans galande fick solen att gå upp).

 

18:e september

Två avgrunder: Guds barmhärtighet kan bara visa sig om den framkallas av människans vanmakt, hennes erkända vanmakt. Gud är mitt enda hopp, han skall göra det som jag inte förmår. Han är ömhet och barmhärtighet och barmhärtigheten har en förkärlek för allt som är litet och vanmäktigt. När du accepterar din fullständiga maktlöshet kan Gud visa dig det oändliga djupet av sin allmakt. …Då är ögonblicket inne för dig att kasta dig ut i Guds avgrund.


 
< Föregående   Nästa >