Veckans Stinissen: Vem Gud Är, del 6 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Administrator   
2019-06-07

Guldkorn ur Wilfrid Stinissens bok Idag är Guds Dag 

 

20:e september

Såsom i himmelen, så ock på jorden: …Guds väsen är att vara till för varandra. …den helige Ande är ingenting annat än själva denna dialog, detta varande för varandra, mellan Fadern och Sonen. Ju mer du öppnar dig för Anden, desto mer öppnar han dig för gemenskapen med dina medmänniskor.

 

10:e oktober

Gud ger allt i överflöd: Det är i själva utdelningen som brödet och fiskarna förökas. Guds gåvor är till för att ges vidare. Hans nåd avpassas inte exakt efter måttet av människans nöd. Han ger mycket mer än du behöver. Om du inte tar emot, blir det aldrig något kvar. Men om du öppnar dig för att han ger och delar ut det, kommer du alltid att ha hans nåd i överflöd.

 

25:e oktober

Gud är alltid större: Det tycks ingå i Guds pedagogik att ständigt låta ljus gå över i mörker och mörker i ljus. Evangelierna nämner ofta att Jesus far över till andra sidan sjön. …Jesus drar sig undan…. För att deras längtan efter honom skall stegras och …för att de skall förberedas för ett nytt möte med honom. Om du kunde förstå att denna växling av närvaro och frånvaro är naturlig och riktig… skulle mycket i ditt liv som ter sig gåtfullt bli klart. Natten blir meningsfull när du vet att den förbereder dagens gryning.

 
< Föregående   Nästa >