Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Första Tessalonikerbrevet - Inledande kommentar PDF Skriv ut E-post

Bo Giertz kommentar:

Första Tessalonikerbrevet

Inledning

Det var under sin ”andra missionsresa” som Paulus första gången kom till Tessahnike, troligen på sommaren år 50. Lukas berättar ganska utförligt om det i Apostlagärningarna (17:1f). Paulus reste tillsammans med Silas. För en vecka sedan hade de båda blivit illa misshandlade i Filippi. Ändå började de omedelbart predika i synagogan. Tessalonike (det nuvarande Saloniki) var en betydande stad. I nära 200 år hade den varit huvudstad i den romerska provinsen Makedonien, och där fanns en manstark judisk koloni. Här predikade Paulus i tre veckor och hade som så ofta stor framgång bland de greker som ”fruktade Gud”.

Paulus berättar själv att han i Athen bar på en nästan outhärdlig oro för den nygrundade församlingen i Tessalonike. Man kan förstå honom. Vi vet inte exakt, hur länge han hade verkat där, men det måste ha varit en helt kort tid, kanske bara en knapp månad. Han berättar, att han hade velat komma tillbaka dit, men att något hinder hade kommit emellan. När oron nu blev honom övermäktig, sände han Timoteus för att få reda på vad som hänt. Timoteus hade tydligen anslutit sig till Paulus i Athen (något som Lukas inte nämner i Apostlagärningarna). Han reste nu till Tessalonike och vände sen tillbaka, tydligen i sällskap med Silas. De sökte upp Paulus, som under tiden fortsatt till Korint och stod mitt uppe i ett nytt arbete (Apg 18:5). Det var goda nyheter Timoteus hade med sig från Tessalonike. I glädjen över dessa skriver nu Paulus till församlingen.

Vi kan alltså dra slutsatsen att detta brev bör vara skrivet i Korint någon gång under senhösten 50 eller under den följande vintern. Vi vet att Paulus tillbragte minst ett och ett halvt år i Korint. Mot slutet av den vistelsen blev Paulus anklagad inför prokonsuln Gallio. Dennes ämbetstid kan vi – med hjälp av en inskrift som man hittat i Delfi – datera till tiden mellan midsommaren 51 och 52 (eller möjligen 52 och 53, vilket dock är mindre troligt). Det är den bästa hållpunkten vi har när det gäller att datera händelserna i Pauli liv.

Detta brev skulle alltså vara det äldsta av alla de brev av Paulus som bevarats till vår tid, såvida inte möjligen Galaterbrevet är skrivet ett år tidigare, strax före det stora ”apostlakonsiliet” som hölls i Jerusalem. Första Tessalonikerbrevet kan alltså vara den äldsta kristna skrift som finns bevarad. Vi har anledning att tro att det apostoliska budskapet om Jesus redan i allt väsentligt hade funnit sin form, den som vi återfinner i de tre första evangelierna. Men inget av våra evangelier hade ännu blivit skrivet.
Vi har här alltså framför oss ett dokument, som låter oss möta den allra äldsta kyrkan, inte så som den tedde sig när man såg tillbaka och berättade minnen, utan så som man upplevde den när man stod mitt uppe i händelserna. Vi möter ett utbrott av spontan glädje mot bakgrunden av den spänning och oro, som en stor missionär känner för sina andliga barn. Vi upplever vilket vågspel det var att bli kristen. Vi märker att hela den kristna missionen kunde te sig som ett orimligt och omöjligt företag, som man aldrig hade givit sig in på om man inte vetat att Gud befallde det. Framgången upplevde man som ett Guds under, ett ofrånkomligt bevis på att den Uppståndne själv verkade här genom sin Ande.

Någon egentlig undervisning förekommer inte i detta brev. Paulus ger uttryck åt sin överväldigande glädje och tacksamhet över de goda nyheter som han nyss fått genom Timoteus.

Sedan svarar han på ett par frågor, som Timoteus tydligen fört med sig. De gäller Kristi återkomst och hur det skall bli med dem som hunnit dö innan han kommer. Och slutligen ger han förmaningar, som tycks förutsätta en andlig mognad hos församlingen, som man bara undantagsvis finner i en svensk församling idag. Man kan undra över att Paulus kunde förutsätta så mycket av tro och av kristen mognad hos människor som ännu för ett halvår sedan aldrig hade hört talas om evangeliet. Man anar djupet och kraften i hans förkunnelse. Han visste hur grunden skulle läggas. Därför höll den också.

 

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet

Första Tessalonikerbrevet

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk