Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Efesierbrevet PDF Skriv ut E-post

Efesierbrevet

Inledning

Efesierbrevet kapitel 1

   Brevhuvud (1:1–2)
  Välsignelsen i Kristus (1:3–14)
  Vad är det nu som har skett med oss i Kristus?
   1 Vi har blivit utvalda (1:4–6).
   2 I Kristus har vi fått förlåtelse för allt och har lärt känna Guds hemliga frälsningsplan (1:7–10)
   3 I Kristus ägde vi vårt hopp redan innan vi visste om det (1:11–12).
   4 I honom har vi kommit till tro (1:13–14).
 Genom Anden lär vi känna Gud i Kristus och hans Kyrka (1:15–23)

 Efesierbrevet Kapitel 2   

   Med Kristus från död till liv (2:1–5)
   Med Kristus i himmelen och på jorden (2:6–10)
   Upptagna i Guds folk, försonade med Gud och med varandra (2:11–18)
   Uppbyggda i Kristus till ett tempel åt Gud (2:19–22)

Efesierbrevet Kapitel 3

  Den stora hemligheten, som nu blivit uppenbarad (3:1–13)
  Apostelns förbön (3:14–21)

Efesierbrevet Kapitel 4

  De kristnas enhet (4:1–6)
  Ordets tjänare är en gåva från Kristus (4:7–12)
   Rätt förkunnelse skapar enhet (4:13–16)
  Den gamla och den nya människan (4:17–24)
  Som nya människor skall vi lägga bort allt ont (4:25–32)

Efesierbrevet Kapitel 5

   Guds efterföljare (5:1–2)
   Två huvudsynder: otukt och girighet (5:3–7)
    Mörker och ljus (5:8–14)
   Det nya livet i Anden (5:15–21)
   Som Kristus förhåller sig till Kyrkan, så förhåller sig man och hustru till varandra (5:22–33)

Efesierbrevet Kapitel 6

   Föräldrar och barn (6:1–4)
   Arbetare och arbetsgivare (6:5–9)
   Kampen som vi har att kämpa (6:10–20)
   Personligt meddelande och sluthälsning (6:21–24)Förmaningar (5:25–6:10)
   Egenhändigt brevslut av Paulus (6:11–18)

 

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet 

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk