Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Första Tessalonikerbrevet Kapitel 3. Övers och komm: Bo Giertz PDF Skriv ut E-post

Första Tessalonikerbrevet Kapitel 3

De goda nyheterna (1 Tess 3:6–13)

Översättning

    Men nu har Timoteus nyss kommit tillbaka till oss från er med goda nyheter om er tro och er kärlek, och sagt att ni alltjämt har oss i gott minne och längtar efter att få återse oss, alldeles som vi längtar efter er. Så har vi blivit tröstade i vår oro för er, bröder, mitt i var nöd och vårt betryck — genom er tro. Nu lever vi igen, eftersom ni står fast i Herren.

Hur skall vi kunna tacka Gud tillräckligt för er skull, när vi tänker på all den glädje som vi fått genom er inför vår Gud? Innerligen ber vi natt och dag om en möjlighet att få se er igen för att hjälpa er till rätta med det som ännu kan fattas i er tro. Må nu Gud själv, vår Fader, och Herren Jesus Kristus jämna vägen för oss till er. Men er må Herren uppfylla med en överflödande kärlek till varandra och till alla — en sådan som också vi har till er — så att han styrker era hjärtan och gör dem oförvitliga och helgade inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer åter tillsammans med alla sina heliga.

Kommentar

Paulus berättar nu en detalj, som gör det möjligt för oss att datera det här brevet ganska exakt. Han låter oss veta, att Timoteus just har kommit tillbaka från Makedonien. Lukas berättar om samma sak i Apostlagärningarna (18:5). Från Athen hade Paulus kommit till Korint, tydligen ensam. Han träffade en jude, som också var tältmakare, och arbetade tillsammans med honom, samtidigt som han predikade i synagogan. ”När sedan Silas och Timoteus kom ned från Makedonien, kunde han helt ägna sig åt Ordets tjänst.” Det bör ha inträffat på hösten år 50 eller under den följande vintern.

Timoteus hade med sig goda nyheter, som betydde mycket för Paulus. Han berättar själv några år senare (1 Kor 2:3) att det var ”i svaghet och med fruktan och stor ängslan” som han hade börjat sin verksamhet i Korint. Här säger han att nyheterna kom till honom ”mitt i vår nöd och vårt betryck” och att de betydde att allt blev annorlunda. Han levde upp på nytt. Det talar en omisskännlig glädje och lättnad ur hela detta brev, och vi anar hur intensivt Paulus berördes av allt som hände i hans församlingar. Inte utan skäl kallade han dem sina barn. Vi kan förstå hans oro. Ännu för några månader sedan hade dessa tessaloniker varit hedningar och ingenting vetat om Jesus Kristus, många av dem inte heller om den ende sanne Guden. Paulus hade fått lämna dem brådstörtat. Och nu får han höra, att de ”står fasta i Herren”.

Hans tacksamhet är översvallande. Han vet inte hur han skall kunna prisa Gud tillräckligt. Han har en enda stor önskan: att snart få se dem igen ”för att hjälpa er till rätta med det som ännu kan fattas i er tro”. Paulus är realist. Han vet hur mycket som ännu brister hos hans andliga barn. De är ju ”nyfödda barn i Kristus” (så som han säger om korintierna, 1 Kor 3:1). Han känner sitt ansvar, han ber för dem och skulle helst komma till dem. Men för ögonblicket får det stanna vid goda önskningar. Eller snarare en bön – först om att vägen till Tessalonike skall öppnas för honom, sen om det som tessalonikerna bäst behöver: den kärlek som bara Gud kan ge, den som gör dem beredda att möta Herren, när han kommer. Att ”vår Herre Jesus kommer åter” har tydligen varit en huvudpunkt i det evangelium som Paulus predikade för dem.

Därmed har Paulus avslutat första delen av sitt brev, den spontana glädjeyttringen. Nu följer förmaningar och råd.


  Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet

Första Tessalonikerbrevet

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk