Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Johannes första brev kapitel 3. Övers och komm: Bo Giertz PDF Skriv ut E-post

Johannes första brev kapitel 3

Ett liv i kärlek (1 Joh 3:11–17)

Översättning

    Detta är ju det budskap som ni fått höra från första början: att vi skall älska varandra och inte göra som Kain, som var den Ondes barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han ihjäl honom? Därför att hans egna gärningar var onda, medan hans brors var rättfärdiga. Ni skall inte bli förvånade, bröder, om världen hatar er. Vi vet, att vi har övergått från döden till livet, vi som älskar bröderna. Den som inte älskar är kvar i döden. Var och en som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv i sig. Vi har lärt känna kärleken därigenom att Kristus gav sitt liv för oss. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för bröderna. Om någon har denna världens goda, och han ser sin broder lida nöd och stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

Kommentar

Att lyda betyder att älska. Kärleksbudet kommer ju främst bland alla bud. Johannes går nu över till det andra äkthetsprovet: kärleken. Återigen påminner han om att han inte kommer med något nytt. De som nödvändigt vill höra något nytt, de hamnar hos irrlärarna. Men Johannes ger en ny aspekt också på kärleken. Den som älskar blir hatad. Den som lyder Gud blir illa tåld. Det illustreras redan av berättelsen om Kain och Abel. Därför skall vi inte bli det minsta förvånade om världen hatar oss. Det hänger samman med att vi övergått från döden till livet. Den som inte älskar, han är kvar i döden, liksom han vandrar i mörkret (2:11). Här finns ett dubbelt sammanhang: Liv-ljus-kärlek och Död-mörker-hat. Var och en som hatar sin broder bär Kainsmärket på pannan, och det märket visar att han tillhör honom ”som varit en mandråpare ända från början” (Joh 8:44). Motpolen är Kristus, som i stället för att förgöra de onda människorna gav sitt liv för dem. Därigenom har vi lärt känna kärleken, och så vet vi vad vi själva är skyldiga att göra: inte gå hatets väg, som bara leder till död, också för andra, utan kärlekens, där man är beredd att ge sitt liv för andra. Johannes ger genast kärleken en högst konkret tillämpning, för att den inte skall uppfattas som en romantisk känsla, som tror sig kunna ta okända människoskaror i famn, helst om de bor långt borta, utan som börjar där hemma, i den kristna syskonkretsen, bland de bröder och systrar som inte har vad de behöver. De kristnas omtanke om sina fattiga, sjuka och gamla var något nytt i den antika världen, som väckte hedningarnas undran och ibland även beundran.

Gud är större än vårt samvete (1 Joh 3:18–24)

Översättning

    Barn, låt oss inte älska med ord och fraser, utan i handling, med verklig kärlek. På det viset kan vi förstå att vi är av sanningen och så kan vi inför honom övertyga vårt samvete, att även om samvetet dömer oss, så är Gud större än vårt samvete och vet allt. Mina älskade, om vårt samvete inte dömer oss, kan vi frimodigt träda fram inför Gud, och vad vi ber honom om, det får vi av honom, eftersom vi håller fast vid hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Sons Jesu Kristi namn och älska varandra, så som han bjudit oss. Den som håller fast vid hans bud, han förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss, det vet vi genom Anden, som han givit oss.

Kommentar

Johannes ger ännu en förmaning till kärlek, den verkliga kärleken som inte består i fraser, uttalanden, resolutioner och protester, utan i konkret handling mot levande människor. Därmed tycks han gå över till det tredje äkthetsprovet, genom att tala om att ”vara av sanningen”. Men först gör han en utvikning. Som den gode själasörjare han är, vet han att en ärlig kristen alltid själv tycker, att det brister i hans kärlek. På den punkten har samvetet alltid något att anklaga oss för. Johannes använder här ordet ”vårt hjärta” men han menar precis det som vi kallar ”samvetet”. Vi måste komma ihåg, att Gud är större än vårt samvete. Samvetet vet inte allt. Det känner bara till lagen. Men Gud har plats för mera i sitt fadershjärta än lagen, heligheten och rättfärdigheten. Där finns också hans frälsningsvilja, hans självutgivande kärlek, som offrat sitt käraste för att rädda det förlorade. Om detta talar evangeliet. Samvetet känner inte evangeliet. Om evangeliets sanning kan man bara bli övertygad ”inför honom”, när man hör honom själv tala genom Kristus. Då kan samvetet äntligen komma till ro. Gud ”vet allt”, och när han säger, att han förlåter för Jesu skull, kan jag tro det. Då kan vi frimodigt träda fram inför Gud. Vi är hans barn, och vi får också vad vi ber honom om – om vi nämligen håller fast vid hans bud och vill att hans vilja skall ske i allt. Då vill vi inte heller ha annat än det som han vill ge.

Åter kan Johannes sammanfatta. Huvudsumman blir: Tro på Kristus och älska varandra. Håll fast vid hans bud, även om de dömer oss. Vi får inte ändra på lagen för att kunna inbilla oss att vi är rättfärdiga. Vi måste ge Kristus rätt, ta på oss hans bud och lita på hans förlåtelse. Då har vi den gemenskap som Johannes talade om redan i inledningen. Vi förblir i Gud och Gud i oss. Och det vet vi genom att vi har fått Anden. Johannes menar inte att vi kan konstatera det genom att ta fram någon bestämd upplevelse. Man kan inte känna efter om man har Anden. Det märker man i stället på just detta, som han nyss nämnt. Man tror på Kristus. Man kan inte vara utan honom. Man har kommit in i ett sammanhang av kärlek, med ansvar för andra människor och gemenskap med dem. Man märker det också på sitt samvetes varningar och anklagelser, när de driver oss närmare Kristus. Hela det kristna livet är ett liv i Anden, och det är summan av den kristna livserfarenheten som ger oss visshet om att vi har fått Anden.


  Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet

Johannes första brev

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk