Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk
Uppenbarelseboken kapitel 15. Övers och komm: Bo Giertz PDF Skriv ut E-post

Uppenbarelseboken kapitel 15

Vredens skålar och den stora lovsången (Upp 15:1–4)

Översättning

    Då fick jag se ännu ett stort och sällsamt tecken på himmelen: sju änglar med de sju plågor som är de yttersta. Med dem är Guds vrede fullbordad.

Och jag fick se något som liknade ett glashav, blandat med eld. Vid glashavet stod de som kommit segrande ur striden med vilddjuret och dess bild och talet som står för dess namn. De hade Guds harpor i sina händer. Och de sjöng Moses, Guds tjänares, sång och Lammets sång. Den löd:

Stora och underbara är dina verk, Herre Gud, du Allsvåldige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre och prisa ditt namn! Du allena är helig, och alla folk skall komma och tillbedja inför dig, ty dina domar har blivit uppenbara i sin rättfärdighet.

Kommentar

Den sjätte och sjunde synen – om nu Johannes verkligen fäst någon vikt vid att vi här har ett sjutal – utgör en övergång till de sju vredesskålarna, som skall följa. Först träder de sju änglarna fram. Synen beskrivs inte. Johannes bara konstaterar att med deras sju plågor blir Guds vredesdom fullbordad.

Sen växlar scenen och vi står åter inför tronen, så som i den första serien av syner. Åter utbreder sig glashavet framför oss, men nu är det ”blandat med eld”, kanske lysande inifrån, kanske genomdraget av ljusstråk, kanske återspeglande flammorna från den apokalyptiska världsbranden. På stranden står segrarna, som övervunnit satansmakterna på den jord, som nu går under. De sjunger en sång – troligen menas en och samma – som kallas för Moses och Lammets sång. Varför sägs inte, men Moses står för det gamla förbundet och Lammet för det nya, och meningen är nog att allt Guds verk i evighetens ljus ter sig som en stor enhet, en gudomlig harmoni, som omedelbart får lovsången att ljuda. Stora och underbara är Guds verk – och rättfärdiga. Här, i domens stund, jublar Guds folk just över hans rättfärdighet. Alla Guds vägar är rätta. Kanske har vi här svaret på frågan, hur någon skall kunna glädjas i himmelen, när någon annan har gått förlorad. Svaret blir, att Gud allena är helig. När man till slut ser Gud, sådan han verkligen är, det verkligt goda, det enda riktiga, och ser hur fullkomligt oförenligt hans väsen är med allt själviskt och orent, då fattar man varför Gud gjorde som han gjorde – och häpnar över att han ville betala ett så högt pris för att frälsa oss. Den stora frågan blir till slut inte hur Gud kan döma någon, utan hur han har kunnat vänta så länge med att döma.

Vredens skålar delas ut (Upp 15:5–16:1)

Översättning

    Sedan såg jag i min syn hur templet öppnades. Vittnesbördets tält i himmelen slogs upp och ut ur templet trädde de sju änglarna med de sju plågorna, klädda i rent linne, bländande vitt, och med gyllene bälten spända kring bröstet. Ett av de fyra väsendena gav de sju änglarna sju gyllene skålar, fyllda med Guds vrede, hans som lever i evigheternas evigheter. Guds härlighet och hans kraft fyllde templet med rök, och ingen kunde gå in där förrän de sju änglarna låtit sina sju plågor gå i fullbordan.

(Kap16) Och jag hörde en mäktig röst från templet säga till de sju änglarna: Gå och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden.

Kommentar

Återigen öppnas templet. Medan scenerna växlat, har sikten öppnats in i himmelen, och Johannes ser nu åter templet, som på något vis är en urbild för tabernaklet i öknen, ”vittnesbördets tält”. Där träder de sju änglarna ut, klädda som präster i vitt linne, med gyllene bälten alldeles som Kristus själv (1:13). De får ta emot de sju guldskålarna som är fyllda med Guds vrede. Så fylls templet med rök, alldeles såsom Jesaja hade sett i sin syn (Jes 6:4). Johannes förstår att det är Guds härlighet som sänker sig ned, och att Gud bor i molnet, så som han gjorde i molnstaden i öknen eller i skyn på förklaringsberget. Därför kunde inte heller någon gå in i templet. Först måste vredesdomen ha sin gång.


  Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet

Uppenbarelseboken

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk