Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Johannes första brev PDF Skriv ut E-post

Johannes första brev

Inledning    

   Författaren
   Bakgrunden och syftet 

Johannes första brev kapitel 1   

   Ett jubelrop (1:1–4)
   Sanningen om Ljuset. Tre sätt att förneka den. (1:5–2:2)

Johannes första brev Kapitel 2      

   Ett äkthetsprov: lydnaden (2:3–6)
   Ett annat äkthetsprov: kärleken (2:7–11)
   Två motpoler: kyrka och värld (2:12–17)
   Ett tredje äkthetsprov: den apostoliska tron (2:18–27)
   Ett liv i lydnad (2:28–3:10)

Johannes första brev Kapitel 3   

   Ett liv i kärlek (3:11–17)
   Gud är större än vårt samvete (3:18–24)

Johannes första brev Kapitel 4   

   Pröva andarna (4:1–3)
   Vi och de andra (4:4–6)
   Gud är kärlek (4:7–10)
   Sambandet mellan kärleken och tron (4:11–16)
   Kärleken gör oss frimodiga (4:17–21)

Johannes första brev Kapitel 5   

   Sammanfattning (5:1–4)
   Den nödvändiga tron (5:5–12)
   Trons trygghet (5:13–21)

 

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

REGISTER:

Nya Testamentet 

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk