I Guds händer - Vägsträcka 3 Troheten prövas Dan 1:8 - 16 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2007-11-08

 

Daniel var emellertid fast besluten att inte göra sig oren genom mat och vin från kungens bord. Därför anhöll han hos överste kammar­herren att slippa det orena. Och Gud lät Daniel möta välvilja och förståelse hos överste kammarherren. Men Ashpenas sade: "Jag är rädd att min herre och konung, som har bestämt vad ni skall äta och dricka, skall tycka att ni ser glåmiga ut vid sidan av de andra unga männen. Och då har ni satt mitt huvud på spel." Daniel vädjade då till den man som överste kammarherren hade satt att ha uppsikt över honom själv och Hananja, Mishael och Asarja. "Gör ett försök med oss i tio dagar: låt oss få grönsaker att äta och vatten att dricka. Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungens mat, och behandla oss efter vad du då får se." Han sam­tyckte till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. När de tio dagarna hade gått, såg de bättre och mer välnärda ut än de andra unga männen, de som fick sin mat från kungens bord. Deras övervakare lät dem då slippa kungens mat och dryck, och i stället gav han dem grönsaker att äta.När vi rör oss i Daniels boks första kapitel bör Daniel vara nå­gonstans i tonåren. Förmodligen är han omkring sexton år.

Det är en svår ålder. Man lämnar barndomen och går in i vuxenåldern. De beslut man fattar i denna ålder har avgörande betydelse för hela livet. En tonåring idag som vuxit upp i ett kristet hem och fått mycket av kristen tro med sig hemifrån, tvingas också att ta ställning för eller emot föräldrarnas tro. Det kommer till en punkt där man ställs vid ett vägskäl och måste välja mellan Guds väg och människors väg.

För Daniel och hans medbröder kommer det också till en punkt där deras trohet sätts på prov. Trosprövningen kommer inte från gymnasiet i Babel. Den kommer inte när de skall ta emot sina nya namn. Den kommer från ett högst oväntat håll. Den kommer från Nebukadnessars kök.

Kungen vill att de skall äta av hans egen mat och dricka av hans vin. Den bästa födan skall de ha. God mat och riklig mat. Om de äter den skall de lägga på hullet och bli feta och frodiga.

Vad är det för fel på denna mat?

Säkerligen inte att den är riklig och fet och god. Det är inte därför de inte vill äta den, även om det naturligtvis är sunt att säga nej till frosseri och överflöd.

Felet med maten från Nebukadnessars kök är att det bjöds på mat som var direkt förbjudet i Guds ord. (3 Mos 17:10-16). Där fanns kött med blod i. Där fanns "orena djur", sådana som ju­darna var förbjudna att äta. Dessa djur var ofta offerdjur i den hedniska omgivningen. Och säkerligen var den mat de fick hos Nebukadnessar en del av en hednisk offertjänst. De offrade och invigde maten till sina hedniska gudar, och därför var måltiden ett sakrament som förde dem i förbindelse med andra gudar.

Image

Och vinet de fick att dricka kan också ha varit invigt till hed­niska gudar.

Därför ville Daniel inte äta. Daniels samvete sade honom att om han åt detta kött skulle han bli orenad. Han skulle bli smut­sig i Guds åsyn. Han skulle bryta troheten mot Herren. Därför ville han inte äta.

Men lägg märke till det sätt på vilket Daniel nu går till väga.
Han sätter sig inte på tvären.
Han är inte fanatisk i sina principer.
Han framställer en bön.
Han är artig.
Han ber ödmjukt att få slippa.

Det är inte bara så att vi skall göra rätt. Vi skall också göra rätt på rätt sätt. Vi kan göra rätt på fel sätt så att vi förlorar förtroen­det från människor.

Daniel har inte bara principer. Han har också den rätta attity­den mot människor. De får respekt för honom. Han är både modig och artig. Han vågar vara annorlunda men han drar sig inte undan från människor. Han är en vis man. Han förstår att göra det rätta på det rätta sättet och i rätt tid.

För Ashpenas, överste kammarherren, var det inte lätt att be­vilja Daniels bön. Vad skulle kungen säga om han fann deras an­sikten glåmiga vid sidan av de andras? "Ni skall draga skuld över mig inför kungen. Och då har ni satt mitt huvud på spel (v10).

"När överste kammarherren inte vågar säga ja till Daniel, går Daniel till den man som överste kammarherren satt till att ha uppsikt över honom och hans tre vänner. På Daniels förslag får man göra ett försök under tio dagar. Under dessa dagar skall de bara få grönsaker och vatten. Försöket faller väl ut. När de tio dagarna hade gått, såg de bättre och mer välnärda ut än de andra unga männen, de som fick sin mat från kungens bord. (v 15)

Rasta och BE-grunda!

Tänk igenom svårigheter som uppstår
·    när människor från olika kulturer möts
·    när minoriteten förtrampas av majoriteten
·    när likriktningens makt förkväver originaliteten.

Efterlysning:

Pojkar och flickor, män och kvinnor som inte kompromissar med vad de vet är rätt.

Anteckna

·    vilka karaktärsegenskaper du här finner hos Daniel
.·    vilka karaktärsegenskaper du själv har och inte har.

Är du osäker, ängslig, missnöjd med dig själv? Har du lätt för att krypa bakom andra och låta dem ta över ansvaret?
Var hittar du din grundtrygghet?
Tala med Herren om detta!

Be

Herre, hjälp mig med min slapphet och min självupptagenhet och min feghet och ...
Förlåt mig att jag släpper in så mycket negativt i mina tankar.
Ge mig, Herre, din styrka och fasthet.

Sjung

I min Gud har jag funnit styrka, i min Herre har jag allt. Han har öppnat för mig en väg, och bytt min ängslan i jubelsång, och bytt min ängslan i jubelsång.

 

Senast uppdaterad ( 2007-11-19 )
 
< Föregående   Nästa >