I Guds händer - Vägsträcka 4 Tio gånger visare Dan 1:17 - 21 PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Bengt Pleijel   
2007-11-08

 

Gud hade gett de fyra unga männen kunskap och insikt i skrifter och vishet av alla slag, och Daniel förstod sig på allt vad syner och drömmar heter.  När den tid var inne som kungen själv hade be­stämt, fördes de av överste kammarherren inför Nebukadnessar, och då kungen talade med dem, fann han att ingen kunde mäta sig med Daniel, Hananja, Mishael och Asarja. Så trädde de i kung­ens tjänst. Och varje gång han frågade dem till råds om något som krävde kunskap och insikt, fann han dem tio gånger visare än alla spåmän och besvärjare i hela riket.
Daniel var kvar ända till Kyros första regeringsår.Dessa fyra ynglingar är i Guds hand. De vill inte slingra sig bort från Gud. Och just därför att de är där hos Gud, får Gud tillfälle att utrusta dem med sina gåvor. De får kunskap och insikt från Gud. De får gåvan att skilja mellan andar, skilja mellan sanning och lögn, mellan rätt och orätt. Och åt Daniel ges en särskild gåva. Han får förstånd på allt vad syner och drömmar heter (v 17, jfr Joel 2:28).

När de gått igenom de tre åren blir det examen inför kungen själv. Och vilket betyg de får! De var tio gånger visare än alla vise i Babel (v 20). Nebukadnessar är storligen imponerad. Därför anställer han dem i sin tjänst. De har skött sina studier på gym­nasiet i Babel och de har tagit emot andliga gåvor från Gud.

Är det inte just sådana redskap som Herren söker efter också idag? Människor som utbildar sig och lär sig och sköter sina stu­dier och som därför kan användas i samhällets tjänst. Människor som inte bara är kloka utan också fromma och öppnar sig för Gud och hans gåvor. Gud vill inte bara ha människor som går omkring och vittnar om honom i stället för att sköta sina arbe­ten och sina studier. Han vill ha människor som både vill låta sig undervisas i samhällets angelägenheter och som låter sig utrustas med andliga gåvor, med kunskap och vishet.

Så är det med Daniel och hans vänner. De tar emot den un­dervisning de får. De låter sig utrustas av Herren. Därför kan Herren placera dessa män mitt i detta hedniska imperium, och där kan han använda dem som sina redskap.

Och Herren får använda Daniel under en lång tid.

När Daniel kommer till Babylonien är han omkring sexton år. När Kores erövrar Babylonien är det år 539.

Daniel bör då vara över 70 år.

Image


Rasta och BE-grunda!

Fundera på hur dessa ynglingar kan hjälpa oss
·       att leva i världen men inte av världen?
·       att lyda Gud mer än människor (Apg 5:29)?

Be

Herre, tack för att jag får tro att vad som än händer så är jag i dina händer.

Tack för att du är med mig och är hos mig i alla prövningar och svårigheter.

Därför överlåter jag mig och allt jag har åt ditt beskydd.I dina händer, Herre Gud, lämnar jag nu min ande, min själ och min kropp.

 

Senast uppdaterad ( 2007-11-20 )
 
< Föregående   Nästa >