Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Våra systersajter

jesusfordig.nu Bönenätverk Bibelskolan ung
Bibelkritik? PDF Skriv ut E-post
Skrivet av Gustav Börjesson   
2006-01-01

(Svar till Tomas)

Hej!
Jag har frågor som jag hoppas du kan ge svar på. För en tid sedan så hittade jag en sida på Internet som innehåller bibelkritik. Den tar upp flera saker som jag aldrig funderat på. Dessutom fick den mig att känna ett visst tvivel i min tro. Därför så vänder jag mig till er för att få lite hjälp. Hemsidans adress: http://www.vapaa-ajattelijat.fi/bibelkritik/index.html Jag undrar om du/ni har tid att titta lite på den och sedan diskutera lite?


Hej Tomas!
Det har dröjt med det här svaret. Det beror på att jag har haft vissa svårigheter med att få fram den här sidan - jag är nybörjare när det gäller ”nätet”. Nu har jag i alla fall läst några avsnitt och förstår varför Du vill ha hjälp.

Vi kristna får räkna med att vår tro blir angripen – vår tro på Jesus och vår tro på Guds Ord. Så har det varit från början – omkring år 170 utkom en bok av filosofen Celsus med angrepp på Bibeln och Kristus-tron. Vi vet det bl. a därför att det som Origenes svarade är bevarat..

Den hemsida som Du kommit in på har en tydlig prägel av kall rationalism. De som skriver här har i förväg en mall för hur de menar att Guds Ord måste se ut. Med en rationalistisk utgångspunkt menar de att framställningen i Bibeln ska vara formellt exakt och minutiöst korrekt. Man kan säga att de begär detta som ett bevis för att kunna tro – på samma sätt som människor kom till Jesus och begärde tecken för att tro.

Nu är det så här med Guds Ord, med Bibeln: Gud har valt att använda människor. När Han talar, låter Han dem återge vad de får höra från Honom. När Han handlar låter Han dem berätta vad de ser och hör och är med om, berätta på det sätt som människor gör när de återger vad de varit med om. Om vi själva har varit med om t.ex. en olyckshändelse då berättar vi om det vi har sett. När vi sedan läser reportaget i tidningen, finner vi kanske att andra vittnen har sett sådant som vi inte märkte. Våra berättelser återger samma händelse, men på olika sätt.

Vi har fått fyra evangelier. När vi läser dem märker vi att de återger samma händelser, men de berättar inte helt lika. Att då – på rationalisternas vis – spela ut olikheter mot varandra, är helt fel. Ibland kan vi ha nytta av att lägga texterna bredvid varandra. Men den som regelbundet läser sin bibel gör den erfarenheten att skildringarna smälter samman till en helhet.

Låt mig här säga något om påskens händelser. Det kan stöta oss att vi har svårt att få ”riktig ordning” på berättelserna! Men i själva verket bestyrker det att här har skett något som är helt omtumlande: ”Jesus är uppstånden, Han är inte här”. Det var en chock för kvinnorna och lärjungarna – en chock av bävan och rädsla, av glädje och jubel. Det var en morgon då de sprang och sprang om varandra. Just denna prägel på berättelserna är det bästa vittnesbördet om att det handlar om en verklighet som rubbbar alla cirklar: Han är sannerligen uppstånden.

Låt mig så säga något om de släkttavlor för Jesus som vi har i evangelierna. (Matt.1:1-17 och Luk. 3:23-38) Det kan för oss verka egendomligt att de utgår från Josef. Han var ju inte far till Jesus. Men i och med att Josef upptagit Jesus som sin son hörde han till Josefs släkt.

Att släkttavlorna är olika är uppenbart. Ibland har man menat att Lukas återger Marias stamträd, medan Matteus återger Josefs. Men Lukas säger själv att det är Josefs. En annan förklaring har framlagts. Enligt denna ställer Matteus fram dem som var arvingar till Davids kungatitel och räknades som pretendenter till tronen efter det att kungadömet fallit. En sådan arvsrätt kunde övergå till en sidolinje ifall huvudlinjen dog ut. Matteus – som flera gånger nämner David - har velat visa att Jesus är rätt arvtagare till Davids tron, medan Lukas har givit oss Jesu faktiska stamtavla. Möjligen är det så, vi vet inte. - Men vi ska lägga märke till att – tvärt emot rådande sedan - några kvinnor blir nämnda: Rahab, en sköka, Tamar, en ogift mor, Rut en moabitisk kvinna, Urias hustru, med vilken David begick äktenskapsbrott. Det säger oss att Jesus fötts in i vårt släkte sådant det är, ett släkte av syndare!

Till sist – om Du skulle vilja läsa mer om sådana här saker, kan jag nämna en nyss utkommen bok: ”Fallet Jesus” av Lee Strobel (Libris förlag), och även ”Kristen på goda grunder” av Stefan Gustavsson (Credo), som kom för ett par år sedan.


Med hälsningar i Herren Jesus

 
< Föregående   Nästa >

Inför Söndagen

Vandringar

Bengts återvändsgränd

Frågor och svar

Min egen bibelläsning

Sångpostillan

Vår systersajt

jesusfordig.nu Bönenätverk