I Guds händer - Vägsträcka 21 Vin kvinnor och skrål Dan 5:1 - 4
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-02-11

 

Kung Belshassar gav ett stort gästabud för sina tusen stormän och drack vin med dem. Under dryckeslaget befallde Belshassar att man skulle hämta de kärl av guld och silver som hans far Nebukad­nessar hade fört bort från templet i Jerusalem; han själv och hans stormän, hans gemåler och konkubiner skulle dricka ur dem. Då hämtade man guldkärlen och silverkärlen som förts bort från templet i Jerusalem, och kungen och hans stormän, gemåler och konkubiner drack ur dem, och medan de drack vinet, prisade de sina gudar av guld, silver, koppar och järn, trä och sten.

 

Det har gått ca 70 år sedan Daniel kom till Babel. Han bör nu vara omkring 80 år. Nebukadnessar dog år 562 f Kr. Hans rike erövrades av perserna 23 år senare, år 539 f Kr (se 5:31). Efter Nebukadnessar förekom många intriger, statskupper och revolu­tioner. En av konspiratörerna var Nabonidus, som regerade i sjutton år över Babylonien. I vårt kapitel talas om Belshassar. Historikerna har haft svårigheter att hitta namnet Belshassar i kungalängderna. Förmodligen var han son till Nabonidus och därför kronprins. Under faderns frånvaro var han insatt som re­gent i Babel och kunde då kallas kung. Om Nabonidus var kung och Belshassar var hans ställföreträdare, rikets andre man, så kan vi förstå vers 7: den som kunde läsa texten på väggen skulle bli den tredje i riket.

I vers 11 och vers 18 sägs att Nebukadnessar är far till Bels­hassar. Ordet farfar eller barnbarn finns inte på hebreiska eller arameiska. Man förmodar att Belshassar var dotterson till Nebu­kadnessar. De historiska uppgifterna är något dunkla.

När femte kapitlet börjar är det natt i oktober 539 f Kr. Kri­get med perserna är på gång. De håller på att invadera landet. Belshassars far är på flykt sedan han besegrats av Kyros. De fientliga trupperna är nära portarna till Babel. Men ingen tror att de skall kunna forcera de starka murarna. Inne i palatsets för­rådsrum finns både mat och dryck som skall räcka länge.

Belshassar är en riktig playboyprins. Han ställer till med fest. Vilken fest! Över tusen personer. Vin, kvinnor, skrål! Men festen slutar mycket illa. När man får i sig alkohol släpper hämningarna och man gör många dumma saker. Då börjar lastbarheten (Ef 5:18).

ImageBelshassar kommer ihåg när han vandrade omkring som prins i Babel och hur han gick in i templet och fick se en mängd fantastiska gyllene kärl. Var är de nu? Varför har man aldrig tagit ut dem och använt dem? Någon säger: "Din morfar, Nebukadnessar, tog dem från Jerusalem, de tillhör Israels folk".  "Men varför använder vi dem inte nu?"

Och Belshassar måste ha fått svaret: "Din morfar förbjöd oss att använda dem. På inga villkor fick vi göra det. Det beror på att din morfar kom till tro på den högste Guden. Därför rör vi dem inte. Vi bara förvarar dem".

På natten då man druckit ordentligt säger Belshassar: "Jag vill göra något som min morfar skulle tyckt illa om. Sänd efter de is­raeliska kärlen. Vi ska skåla för våra gudar i dem." Och så fyller man kärlen med vin. Man skålar och man skrålar. Fem gånger sägs i de fyra första verserna att man drack. Skrattsalvorna och skrålandet hörs lång väg.

Belshassar visste säkerligen vad som hade hänt med hans mor­far Nebukadnessar, han som genom många prövningar kom till tro på den Högste (se 4:31-34). Belshassar, som visste åtskilligt om den levande Guden, ödmjukade inte sitt hjärta utan förhävde sig mot himlens Herre (5:22-23). Och inte bara förhävde sig. Han hädade Gud och visade därmed sitt förakt för det besegrade folket och deras Gud.


 

 

 

Rasta och BE-grunda!

Kan du hitta följande ord idag:
Förakt för Gud. Förakt för vanligt folk. Maktberusning. Över­mod. Lastbarhet (Ef 5:18).


Be

Förkasta mig inte från ditt ansikte,
och ta inte din helige Ande ifrån mig. (Psalt 51:13)

 

Senast uppdaterad ( 2008-03-08 )