Behöver Messias ha kommit tillbaka för förverkligandet av ett fridsrike?
Skrivet av Sture Hallbjörner   
2006-01-01

Frågan om ett kommande fridsrike brukar ofta kopplas samman med löftet om ett tusenårsrike, en sorts paus innan den sista slutgiltiga omvälvningen vid Yttersta domen.

När och i vilken ordning allt äger rum under de sista skeenden beskrivs inte i form av en lättläst tidtabell.

Alldeles klart är dock att Kristus är centralgestalt i ett fridsrike/tusenårsrike och att det då handlar om ett skede som ligger inom ramen för Hans återkomst för att utkämpa de sista striderna.


Sture Hallbjörner

Bibelhänvisningar:
Upp 19 och 20 kap