Bön till Maria
Skrivet av Staffan Ljungman   
2008-02-15
LIVET I KRISTEN TRO

Bön till jungfru Maria?                                                                                         /Svar till Barbro/

Du undrar om det är rätt att be till jungfru Maria om hennes förbön.

Av alla människor är jungfru Maria den som har stått Gud närmast. Hon har ju faktiskt burit honom i sin egen kropp. Och hennes svar vid bebådelsen: ”Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt”, det är ett föredöme för varje kristen. Det är uppenbart att hon var en bedjande människa här på jorden – det omtalas att hon jämte lärjungarna höll ut i bön i väntan på pingsten. Varför skulle hon inte fortsätta sin bön på andra sidan döden?

Detta har varit självklart för kristna i alla tider, även om protestantiska kyrkor har varit tveksamma till att be henne om förbön. Att hon ber för oss är oomstritt – lutherska kyrkans bekännelse säger: ”Vi kan medge att den saliga jungfrun Maria i himmelen beder för kyrkan” – men att direkt be henne om förbön är onödigt, har man menat. Den vanligaste bönen till jungfru Maria är byggd på ängeln Gabriels hälsning och lyder: Var hälsad, Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad din livsfrukt Jesus. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund.

Själv ber jag gärna den bönen. Första delen är helt biblisk, och andra delen är en önskan om hennes förbön. Jag behöver ofta be mina medkristna om förbön, och varför skulle jag då inte kunna be den heliga jungfrun om detsamma? Är inte hon i himlen så är ingen där, och om hon inte ber, vad gör hon då inför Guds tron? Det är ingen risk att Maria tar den plats i mitt liv som tillhör Gud. Gud, Fadern, Sonen och Anden, kan jag tillbe, upphöja och lovsjunga. Maria ber jag om förbön, precis som jag kan be dig om förbön utan att fördenskull tillbe dig.

Med hälsning i Herren

Staffan Ljungman

Senast uppdaterad ( 2008-02-26 )