Hur förklaras andlig/moralisk hälsa och ohälsa?
Skrivet av Gustav Börjesson   
2006-01-01

(Svar till Sussane)

Kära Sussane!
Du kommer med en viktig fråga.

Redan i början av evangeliet framställer Jesus sig som Läkare.

Vi kan läsa härom i Mark.2:13-17. När Jesus kallat Levi (Matteus) blev han bjuden hem till denne, och ”många tullindrivare och syndare låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar”. För detta blev han kritiserad av fariséerna. Då sade han: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.

Jesus ser hur det är ställt med oss – allesammans. Vi har vänt oss ifrån Gud, vårt livs källa. Vi är skadade - av synden. Vi bär på ett ont gift i vårt väsen. Vi är själupptagna och själviska. Vi ger efter för begären. Vi har sår i samvetet. Vi skadar varandra.

På ett ställe i profeten Jesajas bok är detta drastiskt beskrivet:

Ve detta syndiga folk, tyngt av skuld,
detta onda släkte, dessa vanartade barn.
De har övergivit Herren, visat förakt för Israels helige och vänt honom ryggen.
Har ni inte fått nog med slag, eftersom ni fortsätter att trotsa?
Huvudet är sönderslaget, hjärtat sönderkrossat.
Från huvud till fot finns inget helt – bulor, skråmor, öppna sår,
inte urkramade, inte förbundna, inte baddade med olja.

Jes. 1:4-6

Detta är vårt läge. Därför har Gud sänt sin Son. Han har kommit som vår Läkare.

Det målas för oss i liknelsen som Jesus har berättat (Luk 10:30ff):

En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd.
Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom.

I samariern ser vi Jesus. Han finner oss slagna och sårade. Han tar sig an oss, helar och förbinder oss. Och han fortsätter att sköta oss.
(se mer om detta i nyfikenhetsvandring 69 )

Så detta är svaret på Din fråga om hälsa och ohälsa. Vi saknar hälsan! Vi är alla skadade och dåliga. Vi saknar den hälsa och det liv som vi från början skapats till. Vi behöver läkaren Jesus.

Om vi har sett detta och lämnat oss åt Jesus, då är vi i hans vård. Vi är patienter eller konvalescenter. Och detta förblir vi till dess att vi – i tro på Jesus – får dö och sedan uppstå med ny kropp och full hälsa. (1 Kor 15:42)

Men det är inte självklart att vi ser hur det är ställt med oss. Vi vill gärna se på oss på samma sätt som fariséerna. Vi kanske strävar efter en hög moral. Vi är bättre än ”dom andra”! Vi tycker att vi klarar oss. Vi kanske tänker som ledaren för församlingen i Laodicea (Upp 3:17-18). Då måste Guds Ande öppna våra ögon så att vi ser hur det är ställt med oss. Att också vi är skadade. Att också vi behöver Läkaren Jesus. Det är han – bara han – som kan ge oss hälsan och det eviga livet.


Med varma hälsningar i Kristus

Bibelhänvisningar:
1 Kor 15:42, Upp 3:17-18