Sångpostillan - Femte söndagen i Påsktiden
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-03-20

Image

Femte söndagen i Påsktiden 

Cantate 

 

Att växa i tro 

 

ImageTredje årgångens läsningar:
GT-text:  Jesaja 57:15-16
Epistel:  Galaterbrevet 5:13-18
Evangelium: Johannes 17: 9-17
Psaltarpsalm: 98:1-8 

Dagens bön:
Kärlekens Gud,
du som sände din Son i världen,
bevara oss i din kärlek, så att vår glädje blir fullkomlig.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre
som lever och verkar med dig och den helige Ande,
från evighet till evighet. Amen. 

Femte söndagen i Påsktiden  har också benämningen Cantate, efter inlednings orden till dagens gamla introitus: Cantate Domino canticum novum = sjung till Herrens ära en ny sång.  

Att växa i tro  är temat för denna söndag. Texten från Johannes 17:9-17 pekar på sju områden där vi behöver får hjälp att växa, utvecklas och mogna. Tar vi emot den hjälpen kan vi kanske på ett nytt sätt sjunga vårt Cantate – sjung till Herrens ära en ny sång. Vi ska sjunga in det med hjälp av melodin på psalmen 680.

 

ImagePredikans  text: Johannes 17:9-17

Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem.

Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara  dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.

Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas.

Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen.

Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen, utan att du skall bevara dem för det onda.  De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen.

Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.
    

 

Denna text vill hjälpa oss att se sju områden i våra liv, där vi behöver få hjälp med att växa, utvecklas och mogna. 

1. Att växa i bönen och dess kraft.

Låt oss se situationen framför oss. Det är någon gång efter midnatt. Den nya dagen börjar komma. Den dag som ska bli Jesu sista. Jesus och hans lärjungar är på väg från salen i övre våningen, där de firat nattvard. De går nu mot Getsemane. Jesus går inte tigande. Sina sista timmar ägnar Jesus åt att trösta, uppmuntra och vägleda. Han visste vad som skulle hända honom...

Han och de elva går genom de smala slingrande gatorna i Jerusalem. Gatorna är tomma. Man hör de klapprande stegen mot gatstenen. De går förbi tempelområdet. I templet brukar översteprästen en gång om året be och offra.   

Han har tre böneämnen:

1)  Han ber för sig själv. 
2)  Han ber för sina närmaste.
3) Han ber för hela Israels folk.  

Detta var på den stora försoningsdagen. Men denna natt är ju den stora försoningsdagen. Korset ska resas till försoning för vår synd. Jesus är nu den store översteprästen. Vad gör han? Jo, han ber. Precis som översteprästen har Jesus tre böneämnen:

1)  Han ber för sig själv. 
2)  Han ber för sina närmaste.
3)  Han ber för allt Guds folk.  

Johannes 17 brukar vi kalla för Jesu översteprästerliga förbön.  Jesus tar oss med in i bönen värld.

Lägg märke till Jesus då han ber. Han står upp, när han ber. Förmodligen lyfter han händerna. Ögonen är öppna. Han blunder inte som vi gör. Det är som Jesus ser rakt in i Guds värld. Han får ögonkontakt med sin himmelske Fader. Här är modellen för vår bön. I bönen är vi inför Gud, vi söker hans ansikte, vi stannar inför Fader vår som är i himmelen. Vi kan lyfta våra händer.  De lyfta händerna kan hjälpa oss att tappa allt vårt eget och vara öppna för vad Fadern vill ge oss.

Jesus ber nu för sig själv, för sina närmaste, för allt Guds folk, för alla som genom lärjungarna kommer till tro på honom. Vi finns med där. Bibeln säger att Jesus ber för oss också nu (Rom 8:34). Och psalmen 359:3 säger: "Du har gått till Fadern. står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu".  Jesu förbön fortsätter. Just nu ber Jesus för oss. När vi lever i hans kraftfält växer vi själva i erfarenhet av bönens kraft.

Kom Jesus hjälp oss växa i bönen och dess kraft /:/ 

(melodi Psalm 680) 

 

2. Att växa i vårt ansvar.

När vi kommer in i vår text ur Joh 17 kommer vi in just där Jesus ber för sina lärjungar. Så här börjar Jesus: Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina.

Varför ber Jesus inte för världen? Gud älskar ju världen. Och Jesus är sänd att frälsa världen, men han ber inte för världen. Inte just nu. 


Det bästa du kan göra för världen är att be för Guds folk i världen. De är Kristi kropp. Genom dem vandrar Jesus ut i världen. Genom dem för han ut evangelium.

Om du är angelägen om att någon människa, som är främmande för Gud, ska få höra budskapet om Jesus, bed då mest för dem som Gud skall använda som redskap.

När någon sänds ut som missionär, bed då mest för missionären och inte mest för dem som ska nås av budskapet. Det är missionären som behöver mest förböner.

När man ber för människor man vill vinna genom evangelium så är det de som ska vinna som behöver mest förböner. Be för dem att de ska få känslighet, vishet, kärlek.  


Detta betyder inte att vi inte ska be för världen. NT uppmanar oss mycket att be för dem som styr och leder i landet. Statsministern behöver många förböner.

Men nu koncentrerar Jesus sina böner på dem han ska sända ut i världen. Det stora hindret för evangelium är ofta Guds folk. Om Guds folk lever som Guds folk så ska världen hitta rätt. Om Jesu folk är öppet för Andens ledning ska världen förstå....Vi själva får växa i vårt ansvar för andra.

Kom Jesus hjälp oss växa i ansvaret du ger /:/ 

 

3. Att växa i  kärleken

Jesus ber för sina lärjungar. Jag ber, säger han, för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem.

Kan du se dig själv som en gåva som Fadern ger till sin son. Vilken present!  Och så pekar Jesus på detta innerlighetens kärleksförhållande mellan honom och Fadern, där de delar allt. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Jesus kan säga så ty han är Guds son. Också vi kan säga så. Ty vi är för Jesu skull Guds barn. Vi är söner i Sonen.

Men lägg märke till ordningen:
Först säger man: Allt mitt är ditt.
Sedan kan man säga: Allt ditt är mitt.  

Om jag ger allt mitt till Gud så att allt som är mitt ligger i Guds hand så är också allt vad som är i Guds hand också mitt. Fadern sa detta till sin hemmavarande son: Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Om du ger allt vad du har till Herren så kan du vänta att du får allt som han har till din disposition. Men om allt ditt är ditt så är du fattig och har ingenting att ge åt människor.  

Om du vill ge välsignelser och rikedomar till andra så gör på följande sätt:
Se framför dig Guds fadershänder.
Lägg allt ditt i de händerna – människor, ägodelar, gåvor.
Överlåt det till honom.
När det ligger där i Guds händer
kan han börja röra vid det och välsigna det.  

Han gör så med brödet i nattvarden. Prästen ber över brödet. Då landar Himmelen i det. Vi tar emot Faderns välsignelse genom Jesu död och uppståndelse i brödet och vinet.

När det du överlåtit till Fadern sedan kommer i din väg så kommer det från honom. Du får låna det av honom. Kanske för att du ska använda det och välsigna människor omkring dig med det.  


Jesus säger: Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag har förhärligats genom dem. Fadern ger till Sonen och Sonen ger till lärjungarna..   Ge, ge, ge..   Det är ett huvudord i Johannes sjutton. Femton gånger finns det där. Kärleken är i rörelse. Den är ett flöde från person till person. Kärleken är något som flödar, passerar, är i rörelse.

Och när Jesu kärlek kommer i rörelse mot hans lärjungar och bland hans lärjungar och i hans lärjungar, då kan Jesus säga: Jag är förhärligad i dem. Han lyfter av dem deras bördor. Han fyller dem med sin kärlek. I tillbedjan och kärlek sträcker de sig mot Jesus, deras frälsare. De har fått en ny glans i ögonen. De återspeglar och reflekterar Jesu härlighet. Kan du se att det är detta som händer när vi ställer oss i Guds kärleksflöde? När vi låter den himmelska livsströmmen nå oss.

Kom Jesus hjälp oss växa i kärleken du ger /:/  

 

4. Att växa i kunskap om vår Far.

Vem är Gud? Jesus kallar om honom Helige fader.  Helige Fader, bevara dem i ditt namn

Vad tänker du på när du hör att Gud är helig?  Själv tänker jag så här: Gud är helig, han är hel, han full av renhet, full av skönhet, full av det friska, äkta livet. Han är fylld av det jag så ofta saknar men längtar så mycket efter. Det finns en utstrålning från denna helighet. Den drabbade Jesaja. Inför den trefalt helige måste han falla ned på sitt ansikte och bekänna sin synd.

Men Gud är inte bara helig. Han är också Fader. Också i det ordet ligger en utstrålning av värme, kärlek, ljus. Jesus fick en beröring av Faderns kärlek.

All din nåd är öppen famn och ditt namn en ljuvlig hamn. 
Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet.

(Sv Ps 217:5). 

På korset ser vi den helige Faderns kärlek allra rikast. Vi som är oheliga och trasiga och halva, och smutsiga och dumma, får en chans. För Jesu skull blir vi renade, vi blir Guds barn. Det Jesus ber om är att vi ska bli bevarade i denna kärlek. Det onda, mörka, svåra förlorar sin makt vid korset. När Jesus ber för oss kan vi nästan se hur Guds fadershänder kupar sig omkring oss. Vi är i Guds händer - vad som än händer. Vi får växa in i kärleksförhållandet till den helige Fadern. Jesus hjälper oss till detta.

Kom Jesus hjälp oss växa i kunskap om vår Far /:/  

 

5. Att växa i enheten med varandra.

Jesus ber för oss: Så att de blir ett, liksom vi är ett.  Det är Jesu bön för oss. Lite längre fram i sin bön utvecklar Jesus detta mer: Jag ber att de alla skall bli ett och att  liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.  

Kärleken vill dra oss in i en gemenskap som är lika stark som den mellan Fadern och Sonen. Alla som Jesus ber för är olika. Olika hudfärg, olika social ställning, olika generationer, olika begåvning, olika kön.  Olikheterna, variationerna kan göra en gemenskap rik och omväxlande. Vi har ständigt något att lära av varandra.  Det är ingen jämlikhet hos Jesus. Det är jäm-olikhet. Han tar inte bort olikheterna. Men olikheterna blir inte murar, som avgränsar oss. De blir en rikedom. Alla lemmarna behövs och alla lemmarna behöver varandra. 

Tyngdpunkten i Jesu bön här är nog inte att alla skall bli ett. Utan att de skall vara i oss.  Om tyngdpunkten ligger i att vi ska vara ett så riktar vi blicken på varandra. Vi ser olikheterna.- Hur ska vi kunna göra om varandra? Hur ska jag kunna ändra på dig?

Men om tyngdpunkten ligger i att de skall vara i oss då riktas blicken mot Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi dras in i detta kraftfält, in i denna gudomliga närvaro.

Där händer det något med oss. Vi kommer fram till enheten i tron (Ef 4:13).  Enheten finns, men vi kommer fram till den. Vi anar detta då vi går fram till nattvardsbordet. Du gör oss till ett med varandra kring altarets rund, till ett med din Son i din lidande kärleks förbund, till ett med de trogna, som nu i din härlighet bo, i samma bekännelse, samma tillbedjan och tro.  (Sv Ps 393:3-4).

Kom Jesus hjälp oss växa i enheten du ger /:/ 

 

6. Att växa i glädjen.

Jesus tänker på sina lärjungar och på oss och ber att de skall få min glädje helt och fullt. Jesus går ifrån dem men glädjen skall stanna kvar i dem. Ty Jesus bor i dem och i oss.

Hur växer man i glädjen?

Det hänger ihop med att vara i Jesu närvaro. Jag skall se er igen, och då skall ni glädjas och ingen skall ta er glädje ifrån er (Joh 16:22).

Vi växer i glädjen då vi lär oss att lyssna inåt till vad Jesus säger.  Detta har jag sagt er för att min glädje skall få bo i er och er glädje bli fullkomlig (Joh 15:11).

Vi växer i glädjen när vi umgås med Jesus i bönen. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig. (Joh 16:24). Jesus är glädjen. Han finns kvar. Han bor i oss. Ingen kan ta Honom ifrån oss.

Kom Jesus hjälp oss växa i glädjen som du ger /:/ 

 

7. Växa  i Ordets kraft.

Fyra gånger hör vi här uttrycket:  Inte tillhör världen (17:14, 16). En kristen tillhör inte världen. Precis som Jesus själv inte tillhör världen. Vi kristna hör med till annorlundafolket. Vi tillhör Guds rike. Därför ber Jesus nu: Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen, utan att du skall bevara dem för det onda (15). 

De är i världen. Där behöver Jesus sitt folk. Där ska de leva skuldra vid skuldra med andra människor.

De ska inte likt fariseerna isolera sig från världen.
Eller likt sadduceerna anpassa sig till världen.

Det är bara en person de ska undvika: Den Onde. Han vill göra allt trasigt. (dia-bolos = den som kastar i sär).  Med sitt ord och med sitt offer på korset vill Jesus göra oss hela, ge oss hel-gelse.  Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.  

Vi kan aldrig göra om varandra. Men Gud kan göra om oss i sin verkstad. När Gud får ta hand om dig och mig så händer det något med oss. Vi får växa i erfarenhet av Ordets kraft.  Vi hittar varandra när vi kommer in i Guds kraftfält. Alla är vi små, alla beroende av kärlek och förlåtelse, små och fattiga, men vi har alla en stor Herre..

Kom Jesus hjälp oss växa i kraften som du ger.    

 

Image 

 

 

 

Du ordbrukare!

Leta själv upp fem bibelord från denna söndags texter, skriv upp dem
och  stoppa ned dem i hjärtat och vattna dem med bön.

 

1.____________________________________________________________________   

2.____________________________________________________________________   

3.____________________________________________________________________   

4.____________________________________________________________________  

 5. ___________________________________________________________________     

 

I bibelskolans skattkammare 

får du  i Nyfikenhetsvandring 39-48  svar på frågan:
Vem är den helige Ande?
Nyfikenhetsvandring nr 40 berättar om

Den helige Ande i den apostoliska trosbekännelsen. 

 

Senast uppdaterad ( 2020-05-03 )