Sångpostillan - Åttonde söndagen efter Trefaldighet
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-05-14

Image

Åttonde söndagen efter Trefaldighet 

 

Andlig klarsyn   

 

ImageTredje årgångens läsningar:
GT-text: Jeremia 7:1-7 
Epistel: Romarbrevet 8:14-17  
Evangelium: Matteus 7:13-14
Psaltarpsalm: 119:30-35 

Dagens bön:
O Gud, du som genom din Ande
upplyser våra hjärtan,
led oss på vår väg genom livet,
så att vi alltid tänker och handlar rätt
och lever efter din vilja.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
Amen. 

Åttonde söndagen efter Trefaldighet, är dagen då vi kan få andlig klarsyn över den övermåttan härliga vägen, den smala vägen, som leder till livet. Det finns andra vägar också. Alla leder de till Rom, men inte alla till himlen. Så be om klarsyn. När vi lyssnar till Jesu undervisning öppnas himlens salighet över oss. Ty saliga de som hör Guds ord, saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.  Det är orden i psalm 688, som ska hjälpa oss in i dagens predikan

 

  

ImagePredikans text: Matteus 7:13-14

Jesus sade: ”Gå in genom den trånga porten.
Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet,
och det är många som går in genom den. 
Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet,
och det är få som finner den.”

Denna text är från Bergspredikan. Ni kommer ihåg hur Bergspredikan börjar. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ned och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem …

Jesus börjar med att chocka dem som lyssnar: Saliga de … Saliga ni …

De som sitter framför Jesus är alla små, fattiga, utblottade. Andra sa om dem: Stackar ni. Jesus säger Saliga ni.

Jesus börjar med att öppna himmelen över dem och låter himmelrikets salighet komma över dem. Nu sätter vi oss mitt ibland dem och låter himmelrikets salighet skölja över också oss.

Salig är millioner gånger mer än lycklig Det ordet har i sig en stämning av överjordisk glädje. Himmelsk lycka! 

Och nu sjunger vi in i våra hjärtan hur denna salighet ska nå in i oss genom sången 688.

Saliga de som hör Guds ord, saliga de

som hör Guds ord. 

Ja, saliga de, saliga de som hör Guds ord 

och tar vara på det. 

 

Låt oss nu vandra genom textens ABC

A.    UPPMANINGEN

Gå in genom den trånga porten,
säger Jesus allra först. Det finns en del som traskar fram på en smal väg och en del som rusar fram på en  bred. Till alla säger han: Gå in genom den trånga porten.

När vi börjar gå fram mot den märker vi tre ting:

1.      Det första är att den är öppen. O djup av nåd, min Gud, hos dig, att porten öppen står för mig, för mig, för mig, står öppen ock för mig! (Psalm 223, omkvädet.)

2.      Det andra vi ser är att även om den är öppen, så är den så trång att den tycks vara omöjlig att klämma sig genom. Och vi hör gnället i kön: Varför har vår käre himmelske Fader som öppnat sin fadersfamn emot oss och vill att alla skall bli frälsta, varför har han en sån trång port in till detta rika liv? Är det inte lite snålt, ja, t.o.m. grymt?

3.      Det tredje vi märker är att Jesus står vid porten. Ja, han är porten.  Jag är dörren, säger han.  (Joh 10: 7,9 Folkbibeln. Bibel 2000 kallar den grind)  Jesus vill vara med från början då vi startar vandringen med honom (innan vi går i väggen). Illustration – se korset med den trånga porten. Vi fastnar i synderna, men Jesus fastnar inte.

Image 

 

Han har segrat över Synden och öppnat en väg  för oss. Jesus står nu bredvid korsets öppna men trånga port. Vad säger Jesus då du kommer till honom? Hopplösa människa!?

Nej, han säger inte så, men han ser på dig. Och du ser på honom. Och du kan efteråt berätta hur fantastiskt det var: Vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern och han var full av nåd och sanning (Joh 1:14, Folkbibeln).  

Jesus ser på var och en som kommer till den trånga porten. Det strålar nåd från det ena ögat och det strålar sanning från det andra ögat. Läs t.ex. Johannes 8:1-11 om äktenskapsbryterskan.  En del vill stena henne. Jesus tar emot henne. Inte heller jag dömer dig. Men sedan sätter han fingret på den ömma punkten i hennes liv. Det var en synd han gjort, en galenskap i Israel. Det är så Jesus gör med alla han möter. Först nåden, sedan sanningen.

Det som är synd och stöddighet och högmod och orenhet och elakhet kan du inte ta med genom den trånga porten. Vill du göra det, fastnar du. Du får lämna bagaget, allt som tynger dig och allt som får dig att pösa och bli stöddig. Du kan inte leva med sådant farligt gift i dig.

Vänd om och bli som barn, säger den trånga porten. Gud vill bara ha barn i sin himmel, gamla barn och unga barn, men bara barn …

Människor omkring dig får det svårt om du kommer till dem stor och pösig och bättrevetare. Jesus bli upprörd när vi kommer till varandra så där överlägset. Sopsäcken och medaljsäcken måste du lägga ned vid korset. Vill du ta det med, fastnar du. Men så behöver det inte bli: Än räckes Guds frälsning …  

Jesus vill vara med från början. Han ser på oss och han ser oss med sina möjligheter. Av den vacklige, impulsive Simon kunde han göra en klippa. Han ser på dig med sina möjligheter. Han ser på alla män, som en del anser vara djur, och säger: Frukta inte, jag kan göra dig mänsklig. Därför behöver vi få möta Jesus vid den trånga porten. Där är det mycket som händer. Han hjälper oss att se på varandra och se på oss själva med hans möjligheter. När du fattar detta anar du himmelens salighet.

Saliga de som hör Guds ord, saliga de

som hör Guds ord

Ja, saliga de, saliga de som hör Guds

ord och tar vara på det. 

 

Jesus fortsätter nu sin undervisning och talar om 

B. VÄGEN TILL FÖRDÄRVET

Ty den port är vid och den väg är bred, som leder till fördärvet, och det är många som går in genom  den.

Det finns alltså en port till. Vi ska se 

1.      hur den börjar: porten är vid.

I den gamla översättningen fanns ingen port till den breda vägen. Men Bibel 2000 och Folkbibeln och Giertz har lyckats i sina översättningar snickra upp en port. Men den är stor och vid, den ser mera ut som en triumfbåge över Hans Maj:t JAG som vandrar in.

Om det är en trång port märker man om man kommit igenom.

Om det är en vid port eller ingen port alls, märker man den inte. Man märker inte om man slunkit in på den väg som leder bort från Gud. Rätt som det är är man på den.  Man känner sig osäker på om man är ett Guds barn. Man vet inte säkert om man är det, man hoppas att man en gång skall bli det. Man gör så gott man kan.

Att den är vid betyder kanske att den är öppen för allt, alla slags åsikter är välkomna. Här finns slapphet i moralen. Här finns tolerans också mot det som smutsigt och falskt.

Men akta dig! Tänk till!  Tänk om vägen inte leder fram.

Nu sägs det inte bara att porten är vid utan hur den fortsätter. 


2.        Vägen som följer efter är bred.

Vad betyder det?  Det måste betyda att det finns stort utrymme för dig själv, för ditt stora, stackars, duktiga, lilla, ömtåliga JAG.

Jesus ville vid den trånga porten lära dig att se på människor omkring dig med nåd och sanning – men du ser bara på dig själv. Hur du än räknar och kalkylerar är du själv huvudpersonen. Du märker inte att människor omkring dig deppar och gråter. Du rusar fram på ditt livs motorväg. Det går fort av bara farten. Du blir synd-skadad. Den skadan sätter sig på ögonen, förblindar dig.

Jesus ger dig också en del vägstatistik: 


3.       många går fram på den.

Säkerligen finns där inte bara skurkar och terrorister och annat dåligt folk. En tidningsrubrik för en tid sedan löd: GOD MAN FÄNGELSE I TVÅ ÅR.

När jag står där och tittar på dem som är på den breda vägen, ser jag också en del kyrksamt folk. En del har varit på sommarens Oas-möte. Och när de, som jag ser, stannar till, så ser de mig. De blir långa i ansiktet. Studsar till. Men, Bengt, hur har du hamnat här? Är det inte så här att när vi lever med varandra, blir vi så lätt låsta av varandra. Människofruktan ställer till med så stort elände också bland kristna. Vi vågar inte bryta av från de många från majoriteten. Vi glider in på den breda vägen.

Nu finns det en sak till som Jesus säger om den breda porten och den vägen. Det är hur den slutar: 


4.      Den leder till fördärvet.

Jesus låter så allvarlig, när han säger att den breda vägen slutar med katastrof, fördärv. Och han säger detta med en röst som skälver av smärta. Vilken kärlek han måste ha!

När han talar om fördärvet betyder det att något har fördärvats. Något har gått sönder. Kärleken har gått sönder och sanningen och glädjen och skönheten och meningen med livet har gått sönder. Vem kan tänka på detta utan att gråta?

Många har idag erfarenhet av hur allt gått sönder. Plötsligt skedde det. En olyckhändelse. En cancer som spred sig. En tsunamin som sköljde bort allt framtidshopp.

Det berättas om Elia att när han gömde sig i grottan på Horeb, fick uppleva storm, jordbävning, eld. Men Gud var inte i detta. Allt detta gick före Herren. Sedan kom en stilla susning. Gud kom till tals med sin deppade profet. (1 Kung 19:11-12).  Detta kan hända med oss att vi får hör en stilla susning. Gud har något att säga oss.

Saliga de som hör Guds ord, saliga de

som hör Guds ord

Ja, saliga de, saliga de som hör Guds

ord och tar vara på det.

 

Jesus fortsätter nu sin undervisning och talar om 

C.   VÄGEN TILL LIVET

Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet,
och det är få som finner den
.”  

Vi får här sex erfarenheter: 

1. Porten är trång.

Porten heter Jesus Jag är dörren, porten, grinden. Vi möter den trånga porten igen. I Psaltaren 84:8 talades det förr om att vi går från kraft till kraft. Bibel 2000 säger att vi går genom port efter port. (Psalt 84:8) Det kan betyda att vi dagligen får börja hos Jesus vid den trånga porten. Han hjälper oss att bli av med tyngder och bagage. Frälsningen är en daglig färskvara. 


2. Vägen är smal.

Kan du höra ett kärleksbudskap i det?  Eller känns det i dina öron tråkigt och obekvämt?Om den breda vägen  är som den stressiga och tröttsamma motorvägen där man bara rusar förbi varandra och aldrig möter varandra (Elfte budet: Du skall inga andra bilar hava framför dig!) så är den smala vägen som skogsstigen. När du går fram där blir du lugn. Du andas ut och du andas in. Hälsan kryper in i kroppen. Det friska livet når dig. Du välsignar alla dem som bad dig dra åt skogen!
 

3.  Vägen heter Jesus.

Jag är vägen, säger han själv.Vi får dagligen vandra med Jesus. Vi har daglig relation, dagliga samtal, daglig själavård av Jesus  Han tröstar, lär, förmanar, varnar, helar, uppmuntrar.

Att vägen är smal kan betyda att det finns bara plats för Jesus och för dig. Hur han klarar av att ha personlig relation med jordens många miljarder kristna – ja, det är hans problem.

Vi möter inte Jesus bara då och då för att ladda batterierna.  Vi är som bordslampan som har daglig kontakt med uttaget i väggen. Vi har daglig strömöverföring med Jesus som är Vägen. 


Vägen leder till Livet.

Jag är Livet, säger Jesus. Vägen leder till Jesus. Han är livets mening och mål. Han ger oss inte endast regler för livet. Han ger oss LIV. O liv som blev tänt i kristtrognas bröst, dig har världen ej känt (Psalm 258:1).    

5. Vi är Vägens folk.

De första kristna kallade varandra så. (Apg  19:23, 22:4, 24:14) Man höll ihop med Jesus som är Vägen. På rastplatserna möter de många andra som hör till Vägen. De känner en samhörighet. De ser det i varandras ögon. Dina ögon är fyllda av glädje. Säg vad har de sett för att få sånt ljus? (Psalm 154:3). Och så berättar för varandra om vad Jesus gjort för dem.

Vi tillsammans är Vägens folk. Det betyder inte att vi är färdiga. Vi är på väg. Vi är vandringsfolket. Det finns mer att få, mer att upptäcka. Ty före går Herren med segerns baner.
(Psalm 59:2)                   


6.  Det är få som finner Vägen.

Vägens folk får här en utmaning.

Vi förstår att detta, som vi fått ta emot, måste fler få del av. När Jesus säger att det är få som finner detta, frågar vi med stor undran: Är det bara få som blir frälsta?  På den frågan svarar inte Jesus med statistik. Han tycks inte intresserad av spekulationer. Men han ger en utmaning. Kämpa ni för att komma igenom den trånga porten.  Vad betyder det? När du kommit igenom porten och kanske gått igenom flera portar, då har du anat vad det friska livet med Jesus är. Du kan peka på Jesus och berätta om hans härlighet, som han fått från fadern och hur han såg på dig med nåd och sanning. Det händer något med oss när vi lever nära Jesus och lyssnar till honom. 

Saliga de som hör Guds ord,

saliga de som hör Guds ord

Ja, saliga de, saliga de

som hör Guds ord  och tar vara på det. 

  

  Image

  

  

Ordbrukaren 

får nu i uppdrag att under veckan som kommer
gå och gnola på ordbrukarsången

Saliga de som hör Guds ord,
saliga de som hör Guds ord
Ja, saliga de, saliga de
hör Guds ord och tar vara på det
.
(psalm 668) 

och du får fundera mera över vad  det betyder för dig att
Jesus är dörren, porten, grinden
Jesus  är Vägen
Jesus är Livet
 

Du får också lära dig by heart ordet om vad vi ser hos Jesus och hur han ser på oss. 

Vi såg hans härlighet,
en härlighet som den Enfödde har av Fadern
och han var full av nåd och sanning
(Joh 1:14, Folkbibel)        

 

I bibelskolans skattkammare

hittar du i skafferiet  artikeln
Lagisk eller nådisk.
Begrunda den!
   

 

Senast uppdaterad ( 2020-07-26 )