Varifrån kommer alla religioner?
Skrivet av Staffan Ljungman   
2006-01-01

Jag tror att de olika religionerna är människors försök att nå kontakt med det gudomliga. Människan är skapad med en längtan efter Gud, och denna längtan har tagit sig olika uttryck.

Men kristendomen är inte en religion bland andra. De andra religionerna handlar om mänskliga försök att nå kontakt med Gud. Kristendomen handlar däremot om Guds försök att nå kontakt med människan.

Förstår du? Alla andra religioner beskriver en uppåtgående linje: människan söker sig upp mot Gud. Men kristendomen är den nedåtgående linjen: Guds väg till jorden i Jesus Kristus. Han söker oss där vi är. Det är det som gör kristendomen unik.


Med hälsningar i Herren

 

Reflexioner över frågan & svaret:

Jag tror att de olika religionerna är människors försök att nå kontakt med det gudomliga. Människan är skapad med en längtan efter Gud, och denna längtan har tagit sig olika uttryck.

Men kristendomen är inte en religion bland andra. De andra religionerna handlar om mänskliga försök att nå kontakt med Gud. Kristendomen handlar däremot om Guds försök att nå kontakt med människan.

Förstår du? Alla andra religioner beskriver en uppåtgående linje: människan söker sig upp mot Gud. Men kristendomen är den nedåtgående linjen: Guds väg till jorden i Jesus Kristus. Han söker oss där vi är. Det är det som gör kristendomen unik.
Sofia