Sångpostillan - Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet
Skrivet av Bengt Pleijel   
2008-08-20

Image

Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet 

 

Rik inför Gud 

 

ImageTredje årgångens läsningar:
GT-text: Predikaren 12:1-7
Epistel: Första Johannesbrevet 4:16-21
Evangelium: Lukas 16:19-31
Psaltarpsalm: 49:6-12 

Dagens bön:
O Gud, du ensam är vårt hopp och vår styrka.
Ge oss nåd att göra din vilja,
så att vi kan tjäna dig i tanke, ord och handling.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.  

Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet vill hjälpa oss att bli rika! Herre. hör vår bön, är ett bönerop som vi avbryter predikan med då och då. Melodin finns som Psalm 681.

 

 

 

 

 

ImagePredikans text: Lukas 16:19-31 

Jesus sade: ”Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes.

I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida. Då ropade han: ’Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.’

Men Abraham svarade: ’Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.’

Mannen sade: ’Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem, så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.’

Abraham sade: ’De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.’

Mannen svarade: ’Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.’  Men Abraham sade: ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.’ ”
 

 

Vilken stark text! Det är så mycken nöd i den. Där är nöd hos den rike mannen, nöd hos hans bröder, nöd hos Lasaros.

Men finns vi med här? Kan vi känna igen oss? Vi har fått texten för att fråga: Vart är vi på väg? Vad håller vi på med? Vi rusar, stressar, jagar.   När man jagar något kallas det jakt. När man jagas av något kallas det jäkt. Stanna till...

Vi måste be om hjälp att hitta in på Guds våglängd. Höra vad han säger om våra liv.  Vi behöver få  kontakt med Guds hjärta, hans innersta tankar. Ordet barmhärtighet betyder att ha hjärta för de arma. Vi sänder upp en bön direkt till Guds hjärta: 

Herre hör vår bön /2/ svara oss när vi ropar. 

 

1.    Får jag först presentera DEN RIKE MANNEN.

 

Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest.  Det enda som sägs om honom: det var en rik man.  När man ska skriva om en död brukar man säga mer: En god och omtänksam far, skicklig företagsledare. Trofast vän. Gjorde stora insatser för kyrkan. Men det enda som sägs här är att han var en rik man.  Det är inte fel att vara rik. Abraham, som nämns i texten, var också rik. Är man rik kan man göra mycket gott. Skaffa arbete åt andra. Få fart på sin kommun. Ge ”flera många kronor” till de fattiga i Afrika.

Men det enda som sägs: Det var en rik man.  Han själv tänkte bara på det också.  Han klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Han gjorde täta besök på Mauritz i Jerusalem. En äcklig "pryletär".

Men vad heter han? Det står inte. Han har inget namn. Om Jesus lärt sig något från våra veckotidningar, hade vi fått veta hans ålder, hans årsinkomst, hans fallskärmsavtal och hans nya kärlek. Men ingenting om detta.

Det vi anar är att han lever gott. Den ena hippan efter den andra. Han blir omsider tämligen fet. Orkar inte röra på sig.  Orkar inte gå ut. Och vill inte gå ut. Därute finns eländet, fattigdomen, nöden, döden! Där fanns Lasaros, tiggaren. Han förpassas till kökstrappan. Och därinne i rummen på hans fina villa har fönstren persienner och rullgardiner. Han drar ned dem, när något händer utanför. T.ex. när ett liktåg passerar. Han vill inte bli påmind om döden.

Är det vi som skildras här. Behöver vi be om hjälp att bli klarsynta. Vi ber om det personligt:

Herre, hjälp du mig  /2/ så att jag kan bli klarsynt.  

 

För den rike mannen är detta sätt att leva också ett sätt att gömma sig för Gud. Men Gud gör sig gång på gång påmind. Gud sänder Lasaros till honom. Kanske för att hjälpa honom ur sitt ego-snurrande. Men Guds möjligheter slängs undan. Lasaros  är fattig, sjuk och har det svårt. Och han är besvärlig. Lasaros förpassas till kökstrappan. Och dit går aldrig den rike mannen. Likgiltigheten styr både den rikes förhållande till Lasaros och hans förhållande till Gud.

Tycker ni inte att denne rike man är hemsk? En gemen figur. Tänk att va så självisk! Så kall! Så LIK-giltig. Vilket otäckt ord: lik-giltighet. Det ligger ett lik i det. Där finns död, kyla, allt det som får oss att huttra långt in i själen.

Det var en gång en rik man, en rik kvinna, en rik pojk, en rik flicka … de klär sig i jeans och andra vackra kläder. De festar och hippar. De är ofta fullständigt aningslösa. Ser inte att många omkring dem mår dåligt. Motsatsen till kärlek är inte hat. Det är likgiltighet.

Tycker ni inte att denne rike man är hemsk? En gemen figur. Ska vi våga ta fram spegeln? Är den rike mannen kanske ett porträtt av oss?  Den rike mannens barn får varje dag en festmåltid på bamba. När de är mätta, slänger de det som blivit över från tallriken.

Den rike mannen idag har också rullgardiner som går att dra ner och TV-apparater som går att stänga av, när verkligheten utanför blir allt för hemsk.  Runtomkring oss finns kanske dessa fattiga. Kanske inte sådana som i u-länderna: Utmärglade med  uppsvullna magar. Men fattiga på kärlek, mycket fattiga.

Vi hittar dem i samma trappuppgång. Där är kvinnan med bittert sluten mun, mannen med kalla ögon, kollegan som går oss på nerverna, grannen vi tycker är jobbig.  Vad gör vi med dem? Vi kanske stöter ut dem ur vår gemenskap. De får hålla till på kökstrappan. Själva låser vi till om oss. Blir otillgängliga.  Tillknäppta.

Men fattiga? Är vi det? Är det vi som behöver bli räddade? Vi behöver be Gud att verkligen ta hand om oss och leda oss så att vi inte missar Livet.

Herre, led du mig /2/ så att jag kan få leva  

 

2. Får jag nu presentera LASAROS.

 

Lasaros finns på kökstrappan till den rike mannens hus. Lasaros är full av sår utanpå. Och full av tomhet inuti. Magen skriker. Han letar efter resterna från den rike mannens bord. Hundarna slickar hans sår. Dessa hundar är knappast några väluppfostrade sällskapspudlar som leker sjuksköterskor och tvättar hans sår med sitt ömma slickande. Dessa arga, smutsiga, morrande, skällande vildhundar berättar om hur utsatt, hur värnlös och ensam Lasaros är.

Lasaros är den ende i Jesu liknelser som har ett namn. Han heter Lasaros.  När Jesus ger honom ett namn, vill han med det säga att han inte är bortglömd.  Gud är inte likgiltig.  Han som ligger där på kökstrappan är inte ett nummer utan en människa. Det är inte 270131-4854 som ligger där. Det är Lasaros.

Han har ett fint namn. Lasaros betyder: Gud hjälper. Av det namnet Lasaros har vi fått vårt ord lasarett. Vilket fint namn på ett sjukhus: Gud hjälper. När vi ska in på sjukhuset kan vi kanske i stället säga: Nu ska jag in på ”Gud hjälper-huset”.

Kan vi hitta oss själva i Lasaros? Vågar vi sätta upp spegeln? Spegeln vill kanske visa vår inre människa. Vad som finns där innanför skalet, innanför rollspelets fikonlöv. Där ser du en liten, ängslig människa med ett oändligt behov av kärlek och ömhet. En liten pojke eller flicka som frågar: Finns det någon som ser mig, någon som bryr sig om mig? Vi har svårt med detta. Svårt att våga erkänna vår svaghet. Att våga va liten och fattig och svag, så att människor i vår närhet får betyda något för mig. Inte bara jag som får betyda något för dem. Lösningen på våra problem: Att öppna vårt inre. Våga se oss själva sådana vi är. Göra det inför honom som älskar oss, Jesus.

Herre, hjälp du mig /2/ våga se all min svaghet.

 

3. Nu blir det SCENVÄXLING. 

 

Båda dör. Vad händer då?

Om Lasarus sägs det:  Så dog den fattige  och fördes av änglarna till platsen vid  Abrahams sida.  Han får hedersplatsen.

Om den rike står det:  Även den rike dog och begravdes.  Han fick en fin begravning. Många tal. Massor av kransar. Och vilket begravningskalas!  

Men på andra sidan blir det inte lika fint.  Den rike mannen, som varit van vid hedersplatser, hamnar långt, långt borta. Längst ned i dödsriket. Både Lasaros och den rike mannen var i ett slags mellantillstånd. De var vid medvetande. På andra sidan graven  upptäcker de att det finns ett  helt annat räknesätt där.  Helt andra värdeskalor. Frågan där är inte vad andra anser om mig och vad de ger mig för betyg och beröm. Där är det inte fråga om vad jag själv ger mig för betyg. Den stora frågan är hur Gud ser på mig och vad han anser om mig. 

Felet med den rike mannen var inte att han var rik. Felet var att hans rikedom var hans enda livsinnehåll.  Han tog inte emot rikedomen från Gud. Och han förvaltade den inte med ansvar inför honom.  Frågade inte vad Gud ville.  Och när man tappar bort Gud, så tappar man bort sin broder och sin syster. Ty Guds ord pekar alltid på nästan bredvid mig.  

Men vi frågar oss kanske här: Varför hjälpte inte Gud Lasaros?  Det är en fråga som Gud nog vill ställa till oss? Hur kan du själv tillåta att så många har det svårt?  Gud vill inte att människor ska ha det svårt. Han vill inte att fattiga ska förbli fattiga. Det är inte vi som ska säga till de fattiga: Var förnöjsamma. Ni får det bättre i himlen.

Vi får säga till oss som är rika: Du ska använda dina tillgångar med ansvar inför Gud. Den rike upptäcker med förfärande klarhet: Mitt liv har varit förfelat. Han har hållit Gud på avstånd i sitt liv. Nu får han se Guds värld, långt, långt borta. Han ser källan men kan inte dricka. Han som inte ville ge Lasarus de brödsmulor, som han längtat efter, han själv längtar nu efter en droppe vatten. Han ropar till fader Abraham: Förbarma dig över mig och skicka Lasarus och doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga… Men han får nej, det är en gapande klyfta mellan de två platserna där de befinner sig. Det går inte att sända Lasarus över den klyftan.  

Nu känner den rike mannen något som liknar kärlek. Han tänker på sina bröder. De lever aningslöst. Dagarna rullar i väg för dem. De lever bara för sig själva. Då ropar den rike mannen till Abraham: Skicka Lasaros till min fars hus för att varna mina fem bröder. … Om någon uppstår från de döda omvänder de sig. Och vi rika män och kvinnor får förena oss med denne man  i hans rop och ropa till Gud för dem som står oss nära och som vi har nöd för.

Herre, kom till dem /2/ så att de kan få leva 

 

4. Nu kommer Abrahams svar: DET RÄCKER MED BIBELN.

 

De har Mose och profeterna. Dem skall de lyssna till.  Nej, säger den rike mannen, ge dem något bevis, något fantastiskt. Skicka Lasaros  till dem.  De får då se någon som uppstått från de döda.  Då kommer de att bli övertygade. Men Abraham säger: Det räcker med bibeln.  Om människor inte tror vad Gud säger i sitt ord kommer de inte att tro vad människor säger.  Om de inte tar emot det större vittnesbördet från Gud, kommer de inte att ta emot det lägre vittnesbördet från människor. 

Vad viktigt det är att komma inom hörhåll av Ordet. Det som kommer in genom örat når djupare än det som kommer in genom ögat.  Ögat ger en ytlig tro. Jesus talar ju om det. Ni vill bara se tecken och under. Den tro som kommer genom ögat når inte djupt. Det blir sensation. Men den tro som kommer genom hörandet av Ordet den kan nå djupt. För varje ord är som ett frö, det är laddat med ande och liv och med kraft och glädje. När Ordet, som såtts ut vattnas med bön, då händer det något: i hjärtats mylla gror det, slår rötter, växer, doftar, blommar, ger frukt.  

Några veckor efter det att Jesus berättat denna liknelse om Lasaros uppväckte Jesus en man från de döda. Hans namn var detsamma som tiggarens i vår text. Han hette Lasarus. Denne Lasarus uppväcktes från de döda.  Men det underliga med detta under inträffar att människor inte prisade Gud för det eller kom till tro. Nej, de sa: Låt oss döda Jesus eftersom han uppväckte Lasarus. Och låt oss döda Lasarus också. De som säger, att de skulle tro om de fick fler bevis, de kommer inte till tro.

Vad vill denna liknelse säga oss? Ingen blir frälst därför att han är fattig och ingen förkastas för att han är rik. Både purpurmanteln och trasorna, både skräpet och medaljerna  hör denna världen till. Frågan är om du vill lyssna in himmelrikets rikedom i dig nu.  Och det finns en man som uppstått från de döda och är sänd till oss. Det är den tredje mannen i den här texten. Han är den som ibland kallas för Ordet.

Herre, hjälp oss nu /:/ lyssna inåt till Ordet. 

 

5. Får jag berätta om DEN TREDJE MANNEN.   

 

Det är han som berättar liknelsen. Jesus är hans namn. Han kom från Guds värld. Han lämnar sin tron av kristall och avstod från att ha det bra med änglarna på de himmelska ängarna och kom till oss och lät sig födas i ett stall.  Vilken standardsänkning! Han blev fattig för vår skull för att vi skulle bli rika, säger Bibeln.

Denne man, den tredje mannen i texten, denne Jesus vill ge oss en himmelsk beröring redan nu. Då kan vi berätta för våra bröder och systrar att något hänt med oss. Den som Jesus fått röra vid får helt andra värderingar. Lasaros i hans närhet blir viktig för honom och Jesus blir hans livs stora upptäckt. Dödens LIK-giltighet förvandlas till LIV.

Frågan är om det finns plats i oss för det som Gud vill ge. Receptet är att komma till korset och lämna ifrån sig allt sitt eget, både trasor och purpur, både skräp och medaljer och lyssna in Ordet om att vi för Jesu skull blir iklädda den rättfärdighet som håller att både leva på och dö på.  Här är kärlekens källa som vi får dricka ur, här är den första kärleken som vi får vända tillbaka till. Vi har kanske framför oss några dagar av nåd för att få upptäcka detta.

Herre, tack att du /2/ ger oss kärlekens  källa.   

 

Du Ordbrukare! 

Image

Vi sände upp sju  bönerop bad vi  

1. Herre hör vår bön svara oss när vi ropar.
2. Herre, hjälp du mig så att jag kan bli klarsynt.
3. Herre, led du mig så att jag kan få leva.
4. Herre, hjälp du mig våga se all min svaghet.
5. Herre, kom till dem  så att de kan få leva.
6. Herre, hjälp oss nu lyssna inåt till Ordet.
7. Herre, tack att du  ger oss kärlekens  källa.  

Tänk nu efter: Varför sjöng vi så? Vad la du själv in i de olika böneropen? 

 

I Bibelskolan skattkammare

Kan du hitta vandring 73
Där du får du vara med om att jaga tjuvar
.
Och göra några glada upptäckter!

 

Senast uppdaterad ( 2011-10-09 )