Att förkunna som kvinna
Skrivet av Staffan Ljungman   
2008-09-22
Undervisa men inte som präst?                                                                          /Svar till Elin/

 

Du känner en kallelse att undervisa i Guds Ord men är tveksam till att bli präst som kvinna.

Jag tror jag förstår både din kallelse och din tvekan, men har ingen självklar väg att anvisa. Tyvärr har Svenska kyrkan blivit ganska prästcentrerad. I NT finns en rad ämbeten eller tjänster vid sidan av herdeämbetet: evangelist, lärare, profet.

I Svenska kyrkan idag finns förutom präst även en vigningstjänst som diakon. Normalt är en diakontjänst karitativt inriktad (omsorg och själavård), men en del diakoner har även undervisande uppgifter. Du kan kanske kontakta närmaste diakonutbildningsställe och fråga.

En annan möjlighet är att bli församlingspedagog med kristen undervisning som huvuduppgift. Vanligast är väl då undervisning av barn och ungdomar, men vuxenpedagogik tycks få allt större utrymme. Åtminstone i större församlingar anställs ibland församlingspedagoger för vuxenarbete.

Med hälsning i Herren

Staffan Ljungman

 

Senast uppdaterad ( 2008-09-30 )