Älska era fiender?
Skrivet av Staffan Ljungman   
2006-01-01

(svar till Christer)

Du har en liten son som du inte får träffa. Det fanns ett avtal, men barnets mor är nu gift med en annan och har flyttat 40 mil bort. ”Hon ställer till med bråk när hon inte får som hon vill.”
Detta är bakgrunden till din fråga. Jesus säger att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss (Matt 5:44) och att vi ska vända andra kinden till när vi blir slagna (5:39). Nu undrar du hur detta ska tillämpas i ditt fall?

Vore det bara en sak mellan dig och din fd flickvän så kunde du falla undan och låta henne få som hon ville. Men jag ser barnet som huvudpersonen. Han har rätt att träffa sin far. Om du ”vänder andra kinden till” så kommer faktiskt pojken att drabbas. Därför gör du rätt i att kämpa för din umgängesrätt.

Jesus står alltid på den svagaste partens sida. Och det är varken du eller modern utan barnet. En annan sak är att du som kristen bör be för ditt barns mor. Det är ordagrant att be för den som förföljer dig. Då kan det hända något med både dig och henne.

Här får du ett bibelord att fundera över: Rom 12:17-21 Särskilt vers 21 säger något om förbönens makt.


Med hälsning i Herren

Senast uppdaterad ( 2007-01-14 )