Att våga leva efter sin tro
Skrivet av Staffan Ljungman   
2006-01-01

(svar till Claes)

Du tycker det är svårt att leva efter vad Bibeln och Jesus säger. I så fall kommer du på kollisionskurs med samhället och dess värderingar, säger du.

Jesus har aldrig sagt att det är lätt att följa honom. Han har bara sagt att det är rätt att följa honom. Man kan till och med påstå att om vi aldrig kommer i konflikt med gängse tänkesätt i samhället, så måste det vara något fel med vår tro. Ett par citat som exempel. Jesus säger: Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. (Matt 5:11-12). Aposteln Jakob skiver: Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. (Jak 4:4)

Du ger inga konkreta exempel på vilka konfliktpunkter du har mött. Tänker du på något särskilt så kan du höra av dig igen. Eller ännu bättre: tala med en själasörjare eller någon kristen som du har förtroende för. Kristna människor måste hålla ihop om de ska klara att leva som Jesus säger: i världen men inte av världen. Läs gärna Jesus förbön för oss i Joh 17:9-19 . Lidandet kan vara stort, men glädjen är ännu större!

Tänk efter själv vad som håller i längden: att följa världens moderna tänkesätt som skiftar hela tiden, eller att följa en levande Herre som är starkare än själva döden?


God söndag!
Med hälsning i Herren.