Vägen till livet, hur ser vi Guds ledning idag?
Skrivet av Gustav Börjesson   
2006-01-01

Vägen till livet, hur tillämpar man bibelns ord om att molnstoden och eldstoden följde israels folk, hur ser vi Guds ledning så idag?
Tack och Guds Frid


Vi får hjälp av det som Paulus skriver i Första Korintierbrevet 10:1-13. Såsom Israels folk var döpta i havet och molnet till Moses är vi döpta i vatten och Ande till Kristus Jesus. Såsom Guds Ande ledde dem – på dagen i molnet, på natten i eldstoden, så leder Guds Ande oss. Det gör Han först och främst genom Guds Ord. När vi tar Guds Ord till oss, då kan Gud genomföra sin vilja med oss.

Som vi ser tidigare i samma brev, vill Gud använda oss där vi är ställda med våra förhållanden och uppgifter. ”Var och en skall leva med den lott som Herren har tilldelat honom, sådan han var då Gud kallade honom.” 1 Kor 7:17,20 och 27. Mitt i detta skall vi låta oss förnyas efter Guds vilja.

Det är denna förnyelse aposteln beskriver i Romarbrevet 12:2: ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” När vi tar till oss Ordet och ber, visar Guds Ande oss vägen. Det blir en kamp, både mot de frestelser som kommer utifrån, från ”världen” och mot dem som kommer inifrån, från vår egen gamla människa. Men när vi håller fast vid Herren, räddar Han oss också igenom (1 Kor 10:13).

Alltså:
När vi tar Guds Ord till och ber, leder Guds Ande oss på vägen. Någon gång kan vi få en särskild maning. Kanske till att be för en annan. Eller göra ett besök. Eller uppoffra oss för en annan. Om vi då känner oss osäkra kan vi samråda med en annan kristen innan vi gör något. Sådant kan för oss kännas som något ”särskilt”, men egentligen påminner det oss om att Guds Ande är med oss hela tiden, i den dagliga kampen, på vägen till livet.


Med hälsning i Kristus