Hur är det med äktenskap mellan troende och icke troende?
Skrivet av Staffan Ljungman   
2006-01-01

(svar till Kicki)

Du undrar vad Bibeln säger, och då är det mest Paulus som berör frågan i 1.Kor 7. Läs gärna hela kapitlet som handlar om att leva som gift eller ogift.

Paulus utgår från att den ena parten under äktenskapet kommer till tro, och den andra inte. Då ska den troende inte skilja sig av det skälet att maken inte är troende (v 13). Och sedan kommer de intressanta orden: Ty mannen som inte tror har helgats genom sin hustru, och hustrun som inte tror har helgats genom sin troende man. Den troende parten har nämligen som uppgift att be för den andra parten. Men resultatet är inte självklart: hur vet du, kvinna, att du kan rädda din man och du, man, att du kan rädda din hustru? (v 16)

Någon bestämd anvisning gav inte ens Paulus, och ännu mindre vågar jag mig på något sådant. Ett äktenskap mellan troende och icke troende kan fungera, om man kör med öppna kort från början. Men man gör det inte lätt för sig. Tron är en så djupgående del av livet att det är svårt att dela allt utom den. Är detta en personlig fråga för dig, så tycker jag du bör rådgöra med en präst eller annan själavårdare.


Med hälsning i Herren