Hustrun som sopcontainer?
Skrivet av Staffan Ljungman   
2006-01-01

Din fråga är: Hur gör man med vrede, tårar, ilska när man lever i ett "blandäktenskap" där mannen använder hustrun som sopcontainer? Det är inte lätt att vända andra kinden till.

Nej, det förstår jag. Din fråga hade behövt ett personligt samtal, men jag försöker kort svara tre saker.

  1. Stäng inte in dina känslor. Våga visa att du reagerar. Det är Jesus (och kanske prästen) som ska vara sopcontainer, inte du.
  2. Bed mycket för din make. Inte så att han märker det, utan i hemlighet. Bön är det bästa hemliga vapen som finns.
  3. Sök snarast kontakt med en själasörjare. Du behöver framför allt få tala ut och få förbön från någon. Helst någon som har tystnadsplikt. Det kan också tänkas att mannen kan komma till samtal. Det verkar faktiskt som om du borde ge honom ett ultimatum. (Fast inte mitt i din ilska, utan i ett samtal efter bön.)

Med hälsning i Herren