Hur vet man att man har en kallelse?
Skrivet av Staffan Ljungman   
2006-01-01

Alla människor har en kallelse från Gud, en uppgift som han har avsett för henne. Frågan är hur man upptäcker och känner igen denna kallelse. Här är lite ledning:

a. Känn efter om det är något område som lockar dig särskilt. Gud leder oss ofta in på rätt område genom att ge oss intresse och naturlig fallenhet för detta.
b. Be till Gud om Andens hjälp och ledning i beslutet. Känn efter om din längtan blir större eller mindre genom bönen.
c. Gå till en medkristen som du har förtroende för. Be denna om förbön och råd. Andras ögon ser ofta mer än ens egna.
d. Blir det ändå inte klart, så kan du be om ett tecken. T.ex. "Gud, jag söker till den här utbildningen etc. Låt mig komma in om det är din vilja för mig."


Med hälsning i Herren

 

Reflexioner över frågan & svaret:

Jag vet att alla vi frälsta har en kallelse. Jag tror att Gud är enkel och den första kallelsen är att bli Guds barn och följa honom. Så jag tror attt vi frälsta redan är i hans kallelse-Följ mig. Gud är enkel det som finns i ditt hjärta det är din kallelse allt från att städa ett kontor till en Profet tjänst.
Lena