Om Antikrist
Skrivet av Staffan Ljungman   
2007-01-15
(Svar till ”Angel”)

Din fråga är vilken makt Jesus har mot Satan och Antikrist. Svaret är att han har ”all makt i himlen och på jorden” (Matt 28:18). Han kommer att besegra både Antikrist och Satan. Ett förskott på segern var hans uppståndelse från de döda, men den slutgiltiga segern kommer först i den yttersta tiden. 

Egentligen hör också Antikrist till den yttersta tiden. Han nämns direkt i Bibeln endast i johannesbreven. Men där talas det också om flera antikrister och ”Antikrists ande” som redan nu finns i världen. Det är kanske det du menar när du säger att du ”har träffat Antikrist personligen”. Aposteln Johannes skriver: ”Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen”. Se 1 Joh 2:22-24

Paulus har också en undervisning om Antikrist, fastän han kallar honom ”Laglöshetens människa”. Paulus betonar att dennes egentliga uppträdande hör till den yttersta tiden, och att man inte får låta lura sig och tro att den tiden redan är här. Se 2 Thess 2:1-12 När det gäller tusenårsriket, som du också nämner, hänvisar jag till ett annat frågesvar på Bibelskolan under rubriken Kristen tro.

Din sista och viktigaste fråga är: Vad ska jag göra för att ge hela mitt liv till Herren? Mitt svar är: Tro på Fadern och Sonen, så får Antikrist aldrig någon makt över dig. Be varje dag Herren Jesus att du ska vara helt och hållet hans. Och kom ihåg vad aposteln Johannes skriver: ”Han som är i er är större än han som är i världen”. Jag ger dig en bibellänk till med hela sammanhanget: 1 Joh 4:1-6 När du har läst detta förstår du vilken makt Jesus har mot det onda – och vilken makt var och en som tror på honom har.

Med hälsning i Herren

Staffan Ljungman

Senast uppdaterad ( 2007-02-04 )